click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

5 zagrożeń firmy w 2012 roku

Wzrastające koszty prowadzenia działalności, drożejące paliwa i surowce oraz wahania kursu złotego powodują, że aż 40% firm w Polsce wykazuje niepokój przed kryzysem.

 Ryzyko, to normalna rzecz w biznesie. Kryzys powoduje jednak, że zwyczajne zagrożenia, stają się dla firm szczególnie niebezpieczne.

To sytuacja podobna do osłabionego organizmu, dla którego zwykłe przeziębienie może się okazać groźne – mówi Damian Andruszkiewicz z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa. – Szkody w majątku, które często w czasie prosperity są mało istotne, w kryzysie mogą doprowadzić niejedną firmę do upadku.

5 zagrożeń, istotnych dla przedsiębiorców w 2012 roku:

1.       Niewykwalifikowani pracownicy

Zatrudniając słabiej wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorca zmniejsza koszty oferując niższe pensje, jednak z czasem może żałować takiej decyzji. Uszkodzenia samochodów w warsztatach naprawczych czy zniszczenia podczas prac remontowo-budowlanych to najczęstsze przykłady szkód, jakie mogą wyrządzić niewykwalifikowani pracownicy. Koszty reklamacji, a nawet przegranych spraw sądowych o odszkodowania to potężne zagrożenie dla firm które nie posiadają odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

2.       Wandalizm i kradzieże mienia

Zmniejszenie zakresu dozoru przez firmę ochroniarską czy zwolnienie nocnego stróża to typowe przejawy krótkowzrocznej oszczędności. Kradzieże mienia to niewątpliwie realne zagrożenie w czasach rosnącego bezrobocia. Wandalizm może być z kolei przejawem gwałtownej reakcji zwalnianych z firmy pracowników, wyładowujących swą złość lub rozgoryczenie na mieniu firmy.

3.       Utrata danych IT

Skłonność do oszczędności związanych z ochroną może pojawiać się także w zakresie wirtualnych dóbr firm. Pokusa braku aktualizacji oprogramowania antywirusowego czy rezygnacja z profesjonalnej firmy dbającej o dane firmy to niestety rzeczywistość czasu recesji.

4.       Spadek jakości produktów i usług

Na pytanie zadawane w ankiecie przedsiębiorcom z grupy MSP, jakie czynniki budują dziś pozycję konkurencyjną na rynku – najwięcej z nich odpowiedziało, że jakość produktów i usług (43,4 proc. – PKPP Lewiatan). Trudno skupiać się na poprawie najmniejszego detalu produktu, kiedy brak bieżących środków na surowce czy zobowiązania. Oczywiście np. terminowość realizacji usług dla firmy transportowej czy smaczne jedzenie w restauracji to podstawy rozwoju w tych branżach, a firmy, które o tym zapomną będą borykały się z trudnościami.

5.       Pożary

Nawet jeśli ogień zniszczy tylko część majątku trwałego firmy to bywa, że brak zaledwie jednego urządzenia czy taśmy montażowej wstrzymuje działalność produkcyjną na wiele tygodni. Sytuacja może zrobić się dramatyczna w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia.

 

Każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować procesy zachodzące w jego firmie, zastanowić się co w zakresie bezpieczeństwa działalności jest dla niego kluczowe i części niechcianych ryzyk przenieść na ubezpieczyciela.

Małe i średnie firmy coraz częściej decydują się na ubezpieczenia od wszystkich ryzyk tzw. all risk. Jest to ubezpieczenie mienia firmy od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W takich pakietach znajdują się w szczególności ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, od wandalizmu, powodzi, zalania i szeregu innych. Dodatkowo pakietowy charakter oferty dla MSP powoduje, że zakres ochrony można dowolnie łączyć i dopasowywać do potrzeb firmy. Korzystne jest również to, że ubezpieczenia pakietowe są zwykle tańsze od wykupywania pojedynczych polis. Bardzo ważne w czasach kryzysu jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – koszt niewielki, a może się okazać zbawienne, kiedy z winy przedsiębiorcy zostanie uszkodzone np. mienie przechodnia lub klienta – dodaje Damian Andruszkiewicz z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa.

 

5 zagrożeń istotnych dla Twojej firmy w 2012 – artykuł do pobrania

big tits group