click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Polski menedżer jak brytyjski lekarz?

Aby zapewnić sobie spokojną emeryturę, brytyjscy lekarze zawierają specjalne ubezpieczenia gwarantujące dożywotnią ochronę na wypadek roszczeń o naprawę szkód powstałych wskutek błędów lub zaniechań z czasu praktyki zawodowej. Takie rozwiązania są dostępne także dla menedżerów spółek. Czy jednak o takiej możliwości pamiętają również polscy specjaliści?

Czarne chmury

Zmiany na najwyższych stanowiskach naturalnie wzbudzają duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Nierzadko towarzyszą im silne, negatywne emocje, dodatkowo potęgowane publiczną krytyką odchodzących władz. O przykłady nietrudno. Wystarczy przypomnieć sobie ostatnie wybory władz związkowych kilku organizacji sportowych w Polsce, czy też głoszone zarzuty o zawyżanie wartości jednego z najgłośniejszych polskich kontraktów eksportowych. Każda tego typu sytuacja wiąże się z dużym stresem zarówno dla właścicieli przedsiębiorstw, organów nadzorczych, jak i odchodzących władz. Najczęściej nie z powodu ich rzeczywistych błędów lub zaniechań, lecz w wyniku ograniczonych możliwości obrony i uznania winy jeszcze przed postępowaniem wyjaśniającym. Sprawy mogą dodatkowo utrudniać zarzuty pojawiające się wiele lat po opuszczeniu zajmowanego stanowiska.

Od czego można się ubezpieczyć

W przypadku lekarzy sprawa przedstawia się jasno i o obrazowy przykład nietrudno. Chirurg za błąd w sztuce lekarskiej – których może być przecież wiele, np. pozostawienie chusty, czy nożyczek w brzuchu pacjenta – odpowiada nawet wtedy, gdy sprawa wyjdzie na jaw wiele lat po operacji. W takiej sytuacji ubezpieczenie chroni lekarza na wypadek, gdyby w przyszłości ktoś zgłosił wobec niego roszczenie w związku z niewykrytym wcześniej błędem lub zaniechaniem z czasów jego praktyki lekarskiej.

Odpowiedzialność menedżera polega natomiast na sprawnym, pozbawionym błędów i zaniechań zarządzaniu spółką lub też inną instytucją. Polisa OC nie chroni oczywiście w przypadku winy umyślnej lub jeśli menedżer złamie prawo. Jednak wszelkie zarzuty o niegospodarność, czy podejmowanie błędnych decyzji mogą być konsekwencją „rażącego niedbalstwa”, a w takiej sytuacji można już liczyć na ochronę w ramach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie daje także menedżerowi większą pewność w podejmowaniu często bardzo trudnych decyzji, co może być z kolei bardzo korzystne dla zarządzanej przez niego firmy. Jak widać jest to więc ochrona personalna na wypadek roszczeń. Z drugiej jednak strony daje także większe szanse instytucji na zaspokojenie wysuwanych roszczeń. Dzieje się tak ponieważ łatwiej jest pokryć szkodę z ubezpieczenia niż z prywatnego majątku menedżera.

Z polisą do nowej pracy i na emeryturę

Warto mieć świadomość, że nie każde ubezpieczenie OC będzie odpowiednie dla osób zarządzających organizacjami. W przypadku pojawienia się roszczeń ze strony byłego pracodawcy lub organizacji, którą menedżer reprezentował w przeszłości nie zadziała ani ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ani wykupione już w nowej instytucji ubezpieczenie. Z tego powodu należy perspektywicznie pomyśleć o dobrze skonstruowanej umowie, która zapewni jak najdłuższy okres ochrony dla odchodzących członków władz. Tym bardziej, że rynku pojawiają się już nawet produkty zapewniające ochronę dożywotnią. W przypadku spółek kapitałowych zastosowanie znajduje tutaj polisa D&O, czyli ochrona odpowiedzialności cywilnej członków władz. Dla innych organizacji, takich jak instytucje non-profit, ubezpieczyciele mogą bazować na wspomnianym D&O tworząc odrębny produkt ubezpieczeniowy. Struktura i charakter takiej ochrony są zawsze negocjowane indywidualnie w oparciu o ocenę odpowiedzialności menedżera. Z uwagi na zakres koniecznych prac potrzebnych do skonstruowania indywidualnego programu tego typu, należy liczyć się z minimalną składką na poziomie 20 tys. PLN. Z tego też powodu zazwyczaj nie opłaca się zawierać umów z niskimi sumami gwarancyjnymi, nieprzekraczającymi przynajmniej kilku milionów PLN.

Polski menedżer jak brytyjski lekarz – artykuł do pobrania

big tits group