click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Assistance oczami klientów

Aż 67% pytanych przez Nielsen Polska na zlecenie Mondial Assistance wie, co to są usługi assistance. Rok temu taką świadomość miała tylko nieco ponad połowa respondentów. W 2012 roku z usług pomocowych skorzystało już ponad 1,2 mln Polaków, podczas gdy w 2011 było ich 900 tys. Assistance stało się tym samym w Polsce po raz pierwszy usługą dla milionów.

Celem badania był monitoring potrzeb wśród klientów usług assistance oraz ich zdefiniowanie. Sprawdzono sposoby rozumienia usług w świadomości klientów, ze wskazaniem najbardziej pożądanych i postrzeganie usług assistance jako wartości dodanej do różnego rodzaju produktów – czy usługa assistance czyni produkt bardziej atrakcyjnym.

Informacyjne wysiłki branży wydają się nie iść na marne, bo wzrost świadomości usług pomocowych rok do roku jest wyraźny – aż o 14 punktów procentowych. Większą wiedzę na ten temat mają mężczyźni, a w grupach wiekowych osoby pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. Spośród tych, którzy w ostatnim roku skorzystali z produktów assistance najwięcej osób wykorzystało je w ramach posiadanych produktów ubezpieczeniowych (75%), zaś jedna trzecia wybrała assistance towarzyszące propozycjom banków. 58% badanych uważa, że produkty assistance podnoszą atrakcyjność produktów finansowych i ubezpieczeniowych, którym towarzyszą. Odmienne zdanie o przydatności usług pomocowych mają ci, którzy… ich nie posiadają.

Charakterystyczna wydaje nam się odpowiedź na pytanie o atrakcyjność produktów z dołączonym assistance. Jest o niej przekonane 66% osób mających usługi pomocowe razem z produktami bankowymi i 67%  korzystających z assistance „przy okazji” innych produktów ubezpieczeniowych. Ci, którzy usług pomocowych „w swoim portfelu” w ogóle nie posiadają tylko w 52% są przekonani o ich atrakcyjności. Dodatkowo w grupie osób nie wyposażonych w assistance więcej jest tych, którzy nie mają zdania na temat jego atrakcyjności lub nawet mają zdanie negatywne. Reasumując nie docenia assistance ten, kto go jeszcze nie ma i nie wypróbował – wyniki badania komentuje Tomasz Frączek, Prezes Zarządu Mondial Assistance.

Jako najbardziej wartościowe kategorie pomocy badani oceniają assistance samochodowe – aż 62% umieściło je w gronie trzech najważniejszych. Na dalszych miejscach wśród najbardziej cenionych jest medyczne (52%), turystyczne/podróżne (31%) oraz domowe (28%). Największe wzrosty znaczenia poszczególnych typów w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w przypadku assistance medycznego i domowego.

Assistance medyczne coraz częściej staje się odpowiedzią na problemy starzejącego się społeczeństwa. Szczególnie w sytuacji, kiedy o naszej służbie zdrowia z pewnością nie można powiedzieć, że nadąża za zmianami cywilizacyjnymi. W takich uwarunkowaniach medyczne assistance jest wybierane jako tańsza od ubezpieczeń medycznych i dostępniejsza od budżetowej służby zdrowia alternatywa – ocenia Tomasz Frączek, Prezes Zarządu Mondial Assistance.

Wzrost znaczenia assistance domowego aż o 6% może oznaczać, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zamiast wzywać do drobnych napraw kosztownego hydraulika czy elektryka taniej będzie skorzystać z polisy assistance, bardzo często dołączanej do ubezpieczenia domu czy mieszkania. W czasach, kiedy zewsząd słyszymy zachęty do oszczędzania i groźby zbliżającego się kryzysu coraz więcej osób szuka możliwości ograniczania domowych wydatków.

Minione lato, kiedy wciąż informowano o bankructwach biur podróży i problemach turystów w często odległych krajach, nie pozostało bez wpływu na postrzeganie assistance. Najwięcej osób – w stosunku do badania sprzed roku – właśnie ubezpieczenia turystyczne uznało za te, do których dołączanie assistance jest najwłaściwsze, w sumie uważa tak 76% pytanych (wzrost korelacji o 4%). Na pierwszym miejscu są niezmiennie ubezpieczenia komunikacyjne (80% badanych ocenia je jako najbardziej oczywiste w pakiecie z assistance). Na dalszych miejscach są ubezpieczenia zdrowotne 71% oraz domu i mieszkania 67%.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Nielsen Polska w dniach 2 – 22 stycznia 2013 roku. Metoda realizacji badania to wywiady ilościowe przeprowadzone techniką CATI. Uwzględniono ogólnopolską próbę miejską reprezentatywną ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości ( N = 2000).

Mondial Assistance, Badanie assistance oczami klientów – artykuł do pobrania

big tits group