click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kto zapłaci za dewastację nagrobka?

Każdego roku na cmentarzach regularnie dochodzi do dewastacji nagrobków i grobowców. Co zrobić, aby zabezpieczyć grób nie tylko 1 listopada?

Na podstawie policyjnych danych można szacować, że każdego roku na cmentarzach dochodzi nawet do 2 tys. przestępstw. Do najczęstszych spośród nich należą kradzieże oraz dewastacje grobowców, cmentarnych pomników, płyt nagrobnych, tablic pamiątkowych oraz wszelkich przymocowanych na stałe elementów ozdobnych, m.in. dekoracyjnych liter czy rzeźb. Biorąc pod uwagę ich wartość, wiąże się to ze stratami finansowymi na poziomie nawet kilku tysięcy złotych. W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych znalazło się więc miejsce dla ochrony na wypadek tego typu zdarzeń.

To prawda, że posiadacze ubezpieczenia mieszkaniowego otrzymują możliwość dodatkowego zabezpieczenia się od sytuacji, w której część grobu uległa zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego. Zazwyczaj takie rozszerzenie ochrony kosztuje kilkadziesiąt złotych rocznie i obejmuje szkody powstałe w efekcie dewastacji, działania warunków atmosferycznych, jak gradu, naporu śniegu czy silnego wiatru, a także uderzenia samochodu – wyjaśnia Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Najczęstsze szkody na cmentarzach

Według danych biura likwidacji szkód w Gothaer, nagrobki niszczone są przede wszystkim przez wandali. Na cmentarzach nierzadko dochodzi również do kradzieży. Łupem złodziei padają m.in. przymocowane do grobów donice na kwiaty oraz krzyże. Osobną kategorię szkód stanowią z kolei kradzieże innych przedmiotów należących do osób porządkujących groby, np. spuszczonych na chwilę z oka torebek z dokumentami i pieniędzmi w środku. To najczęściej występujące szkody, jednak nieraz zdarzają się też mniej typowe sytuacje.

­Przykładem może być jedno z otrzymanych przez nas zgłoszeń, dotyczące przypadkowego przechodnia, który w Dzień Wszystkich Świętych potknął się, a chcąc złapać równowagę chwycił się pionowej płyty nagrobka i nieumyślnie ją przewrócił. Wówczas, jako sprawca, to on odpowiadał za straty z posiadanej polisy OC w życiu prywatnym – mówi Anna Materny.

Kiedy polisa nie zadziała?

Kupując ubezpieczenie warto zainteresować się tym, czego ono nie obejmuje. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma listę tzw. wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. W przypadku klauzuli ochrony nagrobków i grobowców są to przede wszystkim szkody wynikające z tąpnięcia oraz osiadania gruntu, oraz szkody spowodowane przez samego posiadacza polisy, jeśli chroniony nagrobek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków.

Kto zapłaci za dewastację nagrobka? – artykuł do pobrania

big tits group