click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Sopel za tysiące złotych

Posiadacz domu musi dbać o to, aby przylegający do niego chodnik był odśnieżony, a z dachu nie zwisały sople i nie spadały zwały śniegu. Jeśli właściciel tego nie dopilnuje i przed posesją coś się komuś stanie, to grozi mu zapłata wysokiego odszkodowania…

Czy muszę odśnieżać?

Tak. Odśnieżanie chodnika to uciążliwy, ale jednak obowiązek. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4) każdy właściciel nieruchomości musi pilnować, aby uprzątnąć błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia z przeznaczonych dla pieszych chodników położonych wzdłuż budynku. Ta reguła przewiduje tylko jeden wyjątek – obowiązkowego odśnieżania można uniknąć, jeśli bezpośrednio przed domem dopuszczono płatny postój lub parkowanie samochodów. Wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy, która pobiera z tego tytułu opłaty.

Oprócz chodnika przed domem, trzeba pamiętać także o tym, co znajduje się na górze – soplach zwisających z dachu i zalegającym na nim śniegu. Oderwana od gzymsu bryła lodu lub osunięcie się ciężkiego i mokrego śniegu potrafią być niebezpieczne dla przechodniów. A jeśli ktoś w takich okolicznościach ucierpi, to zawsze jest to wina właściciela nieruchomości. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu osoby pokrzywdzonej na posesji, która do niego należy. A to może mieć swoje finansowe skutki…

Już samo pozostawienie zaśnieżonego chodnika wiąże się z groźbą otrzymania kilkuset złotych mandatu. Taka kara nie zamyka jednak listy finansowych konsekwencji, bo może zdarzyć się, że na nieuprzątniętym chodniku poślizgnie się przechodzień i złamie rękę. Poszkodowany ma wówczas prawo żądać od właściciela budynku rekompensaty. Ten natomiast, jeśli nie jest ubezpieczony, odszkodowanie zapłaci z własnej kieszeni – wyjaśnia Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Polisa OC, gdy zdarzy się szkoda

Jak wysokie potrafią być odszkodowania? To oczywiście zależy od rozmiarów szkody, ale należy mieć świadomość, że samo złamanie ręki czy nogi może kosztować nawet 10 tys. zł. Rekompensata obejmuje bowiem nie tylko procentową wartość uszczerbku na zdrowiu, ale też koszty przywrócenia stanu sprzed zdarzenia (np. rehabilitacja, koszt opieki, zakup zniszczonego ubrania itp.), równowartość korzyści, jakie ominęły poszkodowanego w związku z wypadkiem (np. utrata zarobku przez niewykonanie zlecenia), a w skrajnych przypadkach (np. śmierci ubezpieczonego) niekiedy także odszkodowanie dla jego bliskich.

Aby mieć pewność, że w przypadku szkody wszelkie zobowiązania finansowe zostaną uregulowane, Polacy coraz częściej kupują ubezpieczenie OC z tytułu posiadanego mienia (posiadanej nieruchomości) oraz w życiu prywatnym obejmujące różnego rodzaju szkody, do których dochodzi wskutek zawinionego działania lub zaniedbania obowiązków. Dzięki polisie odpowiedzialność za naprawę szkód przechodzi na ubezpieczyciela – dodaje Anna Materny.

Polisa OC w życiu prywatnym przydaje się również w innych sytuacjach, np. gdy ubezpieczony poturbuje kogoś jeżdżąc na nartach, zaleje mieszkanie sąsiada czy jako pieszy spowoduje wypadek. Słowem, zawsze wtedy, gdy wyrządzi komuś szkodę i w związku z tym zobowiązany będzie do jej naprawienia.

Sopel za tysiące złotych – artykuł do pobrania

big tits group