click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

5 rzeczy o ubezpieczeniu mieszkania

Wakacje i ferie to czas, kiedy mieszkanie zostaje bez opieki. Rodzinny wyjazd na narty jest więc „okazją” dla złodzieja. Co trzeba wiedzieć, aby ubezpieczyć mieszkanie, nie tylko przed kradzieżą z włamaniem?

Wprawdzie, jak wynika z policyjnych statystyk, w ostatnich latach liczba kradzieży z włamaniem zdecydowanie zmalała – z 364 tys. przestępstw w 2000 r. do „zaledwie” 127 tys. w 2012 r. Niestety tylko nieco ponad 30% sprawców ujawnionych kradzieży jest wykrywanych. Aby w czasie urlopowego rozprężenia nie narażać się na dodatkowe koszty warto sprawdzić ważność i zakres swojej polisy.

Według doniesień dziennika Rzeczpospolita w Polsce ubezpieczonych jest ok. 60% nieruchomości, co świadczy o wciąż niewysokiej świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Niestety przy wyborze ubezpieczenia popełnianie są też błędy. Jak z natłoku ofert wybrać tę, która nie będzie zbyt droga i jednocześnie zapewni skuteczną ochronę w różnych sytuacjach?

Jak to wygląda w praktyce w woj. kujawsko-pomorskim?

Przykład podaje Violetta Rucińska z Concordii Ubezpieczenia:

W 2013 r. przez Polskę, także przez kujawsko-pomorskie kilkakrotnie przeszły nagłe i silne wichury, które spowodowały liczne straty w postaci pourywanych dachów, zniszczonych elewacji i bram. Klienci, którzy mieli wykupione ubezpieczenie domów i budowli wyszli po tym zdarzeniu obronną ręką. Niestety w naszym regionie takie wichury co jakiś czas się powtarzają. W kujawsko-pomorskim klienci najczęściej pytają o zakres ubezpieczenia tzn. czy obejmuje szkody z tytułu huraganów, częste są też pytania o likwidację szkód z tytułu zalania mieszkania, o ubezpieczenia kolektorów.

Po pierwsze – co można chronić ubezpieczeniem?

Rozsądek podpowiada, aby na wypadek włamania ubezpieczyć przede wszystkim te przedmioty, które mogą stanowić cenny i łatwy łup dla złodzieja. Są to w pierwszej kolejności tzw. ruchomości domowe, czyli m.in. sprzęt RTV/AGD, wysokiej klasy sprzęt elektroniczny (laptopy, aparaty fotograficzne, konsole do gier), a także odzież, biżuteria, monety czy przedmioty kolekcjonerskie np. obrazy, rzeźby czy zegary. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć stałe elementy wyposażenia domu, czyli stolarkę drzwiową i okienną, zabudowaną szafę, powłoki ścian, instalację telewizyjną, alarmową itp. – są one ubezpieczone nie tyle przed samą kradzieżą, ile na wypadek uszkodzeń dokonanych w związku z włamaniem. Co ważne, do ochrony można też włączyć mienie składowane w garażu, piwnicy lub innych pomieszczeniach gospodarczych – przeważnie są to rowery, grille i kosiarki – a także budowle znajdujące się na zewnątrz budynku, ale będące częścią posesji, jak choćby ogrodzenia czy bramy.

Po drugie – od czego zależy koszt ubezpieczenia

Składka zależy przede wszystkim od zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia, które wskaże ubezpieczycielowi właściciel nieruchomości. To on powinien ustalić wartość swojego mienia, które będzie podstawą do wypłaty ewentualnego odszkodowania. W tym kontekście niezależnie od włamania i kradzieży trzeba brać pod uwagę także pożar, dewastację, przepięcia czy zalanie. Takie sytuacje wiążą się zazwyczaj z o wiele większymi stratami, co trzeba wziąć pod uwagę ustalając wysokość sumy ubezpieczenia, która po szkodzie powinna wystarczyć na pokrycie powstałych szkód.

Po trzecie – jak obniżyć koszt składki

Towarzystwo ubezpieczeń zawsze zwraca uwagę na rodzaj i zakres zabezpieczeń. Dzięki nim, jako że minimalizują ryzyko włamania, można otrzymać od ubezpieczyciela zniżkę i zapłacić mniej. O jakiej ochronie mowa? Przede wszystkim istotne jest to, czy mieszkanie lub dom wyposażone jest w alarm, znajduje się na osiedlu strzeżonym, a także czy posiada atestowane zamki wielozastawkowe, drzwi lub okna o zwiększonej odporności na włamanie. Z kolei rolety czy kraty w oknach przemawiają na korzyść zwłaszcza właścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań zlokalizowanych na parterze.

Często doceniany jest też wieloletni staż klienta w jednej firmie i bezszkodowa historia ubezpieczenia. Rezygnacja z płatności w ratach może przynieść kolejny upust, podobnie jak kupno kilku ubezpieczeń w pakiecie (np. ubezpieczenie mieszkania i OC w życiu prywatnym lub NNW).

Po czwarte – kiedy odszkodowania nie otrzymamy

Każdy ubezpieczyciel określa w ogólnych warunkach ubezpieczenia własną listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli katalog sytuacji w których może nie wypłacić klientom odszkodowania. Jeśli właściciel mieszkania nie zamknie drzwi lub zgubi do niego klucze, może mieć trudności z uzyskaniem rekompensaty. Jedną z podstawowych kategorii jest wyłączenie odpowiedzialności za przedmioty służące do prowadzonej działalności gospodarczej. Chociaż niektóre zakłady ubezpieczeń (np. Concordia Ubezpieczenia), posiadają w ofercie klauzule rozszerzające zakres ochrony np. o sprzęt elektroniczny, służący do prowadzenia działalności gospodarczej. Zawsze warto poświęcić kilka minut na przeczytanie w umowie części dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności. To pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Trzeba też pamiętać, że zabezpieczenia, które zostały zadeklarowane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, muszą być sprawne i aktywne w momencie zdarzenia. Jeśli rzeczoznawca ustali po kradzieży, że w mieszkaniu nie działał alarm lub w ogóle go nie ma, a był wskazany w umowie z ubezpieczycielem, to odszkodowania nie otrzymamy.

Po piąte – co musisz wiedzieć o likwidacji szkody

Właściciel mieszkania musi wiedzieć nie tylko jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem, ale też co powinien zrobić, gdy wydarzy się szkoda. Sprawne zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi pozwala przyspieszyć likwidację szkody i skutecznie doprowadzić ją do końca.

Czas odgrywa w takich przypadkach olbrzymią rolę. Trzeba bowiem pamiętać, że np. kradzież z włamaniem może nie tylko wiązać się z utratą przedmiotów, lecz również np. z całkowitą dewastacją drzwi wejściowych. W takiej sytuacji podstawą jest szybkie działanie, zabezpieczenie mienia przed dalszymi uszkodzeniami. Istotne jest też szybkie zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela, prowadzące do wypłaty odszkodowania i przywrócenia stanu sprzed wystąpienia szkody – wyjaśnia Violetta Rucińska z Torunia.

Co powinieneś zrobić w razie szkody (dane Concordia Ubezpieczenia):

  • jeśli jest taka możliwość należy zabezpieczyć majątek przed dalszym zniszczeniem;
  • niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeń o zdarzeniu;
  • zebrać niezbędną dokumentację, która pozwoli sprawnie przeprowadzić proces likwidacji szkody (zrobić zdjęcia, poszukać polisę, gdy doszło do włamania- zawiadomić policję i dołączyć informację o zawiadomieniu jednostki policji);
  • W terminie do 7 dni (w praktyce jest to okres 1-3 dni) od zgłoszenia odbywają się oględziny zniszczonego mienia, w których uczestniczy rzeczoznawca ubezpieczyciela wraz z poszkodowanym (lub jego pełnomocnikiem);
  • standardowo ustalone, należne odszkodowanie zostaje przekazane na konto bankowe wskazane przez poszkodowanego w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.

5 rzeczy które musisz wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania – artykuł do pobrania

big tits group