click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Życie i pracę rolnika w dużej mierze determinują pory roku. Od nich, od pogody często uzależnione jest powodzenie, bądź nie, pracy w gospodarstwie. Prowadząc działalność „pod chmurką” rolnicy narażeni są na wiele różnorakich ryzyk. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie nimi.

Jednym z narzędzi do tego służących są ubezpieczenia, które odpowiednio dopasowane mogą skutecznie chronić dorobek rolnika. Kiedy zatem, o jakim ubezpieczeniu rolnik powinien pomyśleć?

WIOSNA (kwiecień/maj)

Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia, a rolnicy zaś rozpoczynają zasiewy wiosenne. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich za niewielką składkę można zabezpieczyć uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybiera ubezpieczyciela na podstawie jego doświadczeń w ubezpieczaniu rolników, analizując przydatność polis dla działalności rolniczej ich praktyczność i dopasowanie. Polisy z 50% refundacją mogą oferować tylko towarzystwa sumiennie wywiązujący się z likwidacji szkód rolniczych. My takie ubezpieczenia mamy od 7 lat. mówi Andrzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TUW.

Ubezpieczenia upraw rolnych mają charakter obowiązkowy. Oznacza to, że każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie powinien się ubezpieczyć. Najlepiej ubezpieczyć całą powierzchnią upraw gdyż gradobicia, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne czy huragany nie wybierają miejsca, które w gospodarstwie zostanie zniszczone.

Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że rolnicy najczęściej obawiają się gradobicia, które w ciągu kilku minut może zniweczyć trud całorocznej pracy – dodaje Andrzej Janc.

LATO (czerwiec)

Aby móc dobrze i spokojnie przygotować się do okresu żniw, rolnik powinien także pomyśleć o zabezpieczeniu swoich maszyn rolniczych. W okresie wzmożonych prac polowych często dochodzi bowiem do ich wypadków i pożarów sprzętu, co skutkuje niemożnością prowadzenia dalszych robót. A każdy dzień, każda godzina są w tym czasie bardzo cenne. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu, dzięki któremu, w razie awarii, szybko i sprawnie uda się naprawić szkodę.

W ramach ubezpieczenia maszyn rolniczych posiadamy specjalne ubezpieczenie Agro Casco. Ubezpieczeniem mogą być objęte zarówno mniejsze, jak również bardzo duże i specjalistyczne maszyny, których wartość nie rzadko przekracza poziom 1 mln zł. Są to najczęściej ciągniki rolnicze kombajny zbożowe, buraczane, ziemniaczane, maszyny uprawowo – siewne, opryskiwacze, przyczepy itd. – wyjaśnia Andrzej Janc.

JESIEŃ (wrzesień-październik)

Jesień to intensywny okres prac polowych pod kątem upraw ozimych. Przestrzegając terminów agrotechnicznych, niemal z zegarkiem w ręku należy obsiać pola. Aby trud pracy nie poszedł na marne w przypadku ostrej zimy warto ubezpieczyć uprawy w pakiecie zawierającym ujemne skutki przezimowania. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza roku 2012 wskazują, że warto się zabezpieczyć.

ZIMA (listopad- styczeń)

Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń NNW i ochrony prawnej.

OC rolnika

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzonej przez rolnika działalności. Należy podkreślić, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Odpowiedzialność ta polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zarówno szkody na osobie, jak i w mieniu.

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Rolnicy nie zawsze wiedzą, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich oraz tynków. Nie obejmuje jednak stałych elementów wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Te można ubezpieczyć osobno, w ramach ubezpieczenia dobrowolnego.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Rolnik przez cały rok, z mniejszą bądź większą intensywnością, narażony jest na szereg ryzyk.

W 2013 roku w wypadkach zginęło 77 rolników, 1 807 doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku kontaktu ze zwierzętami, a 1 863  zostało poszkodowanych przez ruchome części maszyn. Wg danych KRUS taki jest bilans ponad 23 000 wypadków, jakie miały miejsce przy pracach rolniczych. Oznacza to, że w pracy rolnika niezbędne także okazuje się posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenia zawiera sporo opcji dodatkowych np. wypłatę w razie pogryzienia przez psa czy długotrwałego pobytu w szpitalu – podsumowuje Andrzej Janc z Concordii Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Działalność rolnicza coraz częściej opiera się na wielu umowach: dzierżawy, kupna-sprzedaży, gwarancji, kontraktacji itd. Gospodarze coraz częściej zatrudniają pracowników. Na tym tle może pojawić się wiele sporów prawnych, których prowadzenie przed sądem nie dość, że jest kosztowne, to wymaga współpracy z kancelarią prawną. Wykorzystując ubezpieczenie ochrony prawnej można się przed tym zabezpieczyć uzyskując wsparcie prawne w ramach polisy.

Harmonogram przydatny rolnikowi – artykuł do pobrania

big tits group