click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kemira rozszerza działalność w Polsce

Dynamiczny rozwój gdańskiego Business Service Center Kemiry sprawił, że trafią do niego nowe kompetencje. Centrum obsługiwać będzie zaawansowane procesy z dziedziny IT, które do tej pory firma zlecała zewnętrznym podmiotom na całym świecie. Zapewni to większe możliwości optymalizacji działań, nad którymi pracować będzie 30 wykwalifikowanych specjalistów IT.

„Insourcing” w ramach outsourcingu

Zjawisko „insourcingu”, czyli przejmowania kompetencji związanych z obsługą bieżącej działalności firmy, które do tej pory były outsourcowane (realizowane przez zewnętrzne podmioty, co obniżało ich koszty), nie jest powszechnym zjawiskiem, choć coraz częściej dostrzeganym.

Rzeczywiście, ostatnio zaczyna być widoczne zjawisko tzw. re-shoringu czyli przenoszenia niektórych gałęzi produkcji np. z Chin z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Podobnie jest z usługami, gdzie po okresie intensywnego wydzielania maksymalnie dużej ich liczby na zewnątrz przedsiębiorstwa, obserwujemy przykłady ponownego wcielania niektórych z nich w struktury firmy. Spowodowane jest to chęcią większej kontroli, głównie nad jakością ich wykonywania – mówi dr inż. Aleksander Orłowski z Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Na taki manewr pozwolić sobie mogą jedynie globalne firmy, które są w stanie przenosić elementy biznesu w inne miejsce na świecie i dla których możliwość pełnej kontroli nad jakością procesów (czy to produkcyjnych czy usługowych) przynieść może większe korzyści, mimo wyższych kosztów obsługi.

Takie działania wpisują się w nowoczesne podejście dotyczące relokowania miejsca wykonywania usług, wskazując jakość ich wykonywania jako główne kryterium doboru – dodaje Aleksander Orłowski.

W takim też celu relokowane są do gdańskiego centrum Kemiry nowe kompetencje z obszaru IT. Do tej pory jednostka ta zajmowała się tylko serwisem, czyli podstawowym wsparciem niektórych obszarów związanych z IT (service desk czy back office). Teraz otrzymuje znacznie szersze i bardziej odpowiedzialne zadania.

Obecnie rozpoczynamy budowę zupełnie nowych kompetencji w obszarze IT. Zespół specjalistów wspierać będzie rozwój systemów i aplikacji na wewnętrzne potrzeby całej korporacji. Naszym nadrzędnym celem jest zwiększenie konkurencyjności, tworzymy więc stanowiska kluczowe dla globalnej działalności i rozwoju Kemiry – mówi Piotr Czupryn, IT Manager w Business Service Center Kemira Gdańsk.

Informatyczny kąsek

Pracę w gdańskim centrum Kemiry znajdzie blisko 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. Poszukiwane są m.in. osoby do obsługi i rozwoju SharePoint-a czy SAP-a. Do obsadzenia są też stanowiska związane z koordynacją prac całej jednostki oraz zarządzaniem projektami (PMO Coordinator oraz Project Manager).

Stworzenie nowych kompetencji to ogromne wyzwanie dla całego zespołu, zwłaszcza, że pierwszy raz będziemy mieli możliwość realnego wpływania na kształt i rozwój aplikacji, a nawet całych procesów i to w skali globalnej – dodaje Piotr Czupryn.

W Trójmieście nie powinno być problemu ze znalezieniem doświadczonych fachowców w tej dziedzinie. Branża ta od kilku lat jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się, a w regionie funkcjonuje kilka znaczących firm świadczących tego rodzaju usługi, jak chociażby Asseco czy Atena.

Pączkujące kompetencje centrów

Rozszerzanie kompetencji przez centra usług lokujące swoje siedziby w Polsce jest bardzo pozytywnym dla rynku zjawiskiem.

Rozwój kompetencji centrów usług świadczy, że kwalifikacje dostępnej w danym regionie kadry i umiejętności tworzonych zespołów mają bardzo duży potencjał nie tylko do bieżącej obsługi prostych czy średnio zaawansowanych procesów, ale także realizacji bardziej złożonych i skomplikowanych zadań związanych z ich optymalizacją – mówi Wojciech Tyborowski, Project Manager w Invest in Pomerania.

Przykład Kemiry, choć specyficzny ze względu na wcielanie zadań do wnętrza organizacji, nie jest jedynym lokalnym przykładem rozwoju kompetencji firmy z sektora usług. Podobną ścieżkę przychodziły Geoban czy Sony Pictures, tworząc tzw. centra doskonałości. W pierwszym przypadku usprawnianie procesów dotyczyło rozwiązywania sporów w ramach płatności kartami bankowymi grupy Santander. W drugim przypadku centrum rozwinęło swoje globalne kompetencje w zakresie wdrażania usprawnień platformy SAP, tworząc w Gdyni jedną z dwóch takich komórek działających na świecie. Taki rozwój firm ma też duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy, oznacza bowiem dywersyfikację rynkowej oferty sektora usług.

Rozwój sektora BPO/SSC i rozszerzanie ich kompetencji o bardziej zaawansowane procesy to dobra wiadomość dla miasta i regionu, gdyż inwestorzy poszukiwać będą wysoko wykwalifikowanych pracowników – dodaje dr inż. Aleksander Orłowski.

Ma to jeszcze jeden aspekt. Bardziej zaawansowanymi procesami nie rządzi bezwarunkowo ekonomia. Nie da się ich łatwo przenieść w inne miejsce na świecie, w którym koszty pracy są tańsze, a zbudowane w ten sposób know-how, może być realna podstawą do budowy silnej i innowacyjnej gospodarki.

Fińska Kemira rozszerza swoje kompetencje w Polsce – artykuł do pobrania

big tits group