click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kemira w nowym miejscu w Gdańsku

4 marca nastąpiło oficjalne otwarcie centrum usług biznesowych Kemiry mającego siedzibę w kompleksie Alchemia w Gdańsku. Na uroczystości obecni byli wysocy przedstawiciele helsińskiej centrali firmy oraz władz miasta Gdańsk. Wydarzenie zbiegło się z ogłoszeniem rozszerzenia kompetencji centrum, a także planami dalszego zatrudnienia.

Kiedy rozpoczynaliśmy tworzenie w Gdańsku centrum usług biznesowych Kemiry, wiedzieliśmy, że będzie to ogromne wyzwanie, o którego sukcesie zadecydują ludzie. To oni stanowią największą wartość i zabezpieczają realizację biznesowych celów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, po niespełna roku, mamy już tak duży i zgrany zespół, który na każdym kroku pokazuje swój ogromny potencjał. Dzięki temu możemy z powodzeniem wspierać globalną działalność Kemiry, a także sami wewnętrznie się rozwijać  –  powiedział Arkadiusz Rochowczyk, dyrektor zarządzający Kemiry, Business Service Center Kemiry.

Od planów do realizacji

W kwietniu ubiegłego roku Kemira ogłosiła plany realizacji strategicznego dla firmy projektu -stworzenia w Polsce centrum usług biznesowych. Jednostka ta miała umożliwić centralizację rozproszonych wtedy w różnych częściach Europy procesów dot. obsługi klienta, finansów, logistyki oraz IT. Kemira miała dzięki temu osiągnąć znaczącą obniżkę kosztów ich realizacji, a także możliwość ich optymalizacji oraz lepszego zarządzania jakością. Po kilku miesiącach zaczęły powstawać struktury gdańskiego centrum, rozpoczął się też szeroko zakrojony proces rekrutacji, którego celem jest stworzenie blisko 200 osobowego zespołu (obecnie w centrum pracuje już ponad 110 osób) tworzącego Business Service Center Kemira Gdańsk. 4 marca br. nastąpiło oficjalne otwarcie docelowej siedziby centrum, które mieści się w wielofunkcyjnym kompleksie Alchemia w Gdańsku. Na uroczystości obecni byli liczni przedstawiciele centrali Kemiry, która mieści się w Helsinkach, a także lokalnych władz. Wolfgang Büchele, prezes i dyrektor generalny Kemiry, gratulował szybkiego rozwoju centrum i stworzenia w Gdańsku tak wspaniałego zespołu. Odnosząc się do własnych doświadczeń mówił o ogromnej wartość tworzonego tutaj międzynarodowego środowiska pracy. Podkreślił także strategiczny charakter tego projektu dla całej organizacji. Gdańskie centrum jest drugą pod względem wielkości siedzibą Kemiry w Europie (po centrali w Helsinkach), przez którą przechodzą zamówienia i związane z nimi procesy dla całego regionu EMEA. Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska odniósł się natomiast do ogromnego znaczenia tej inwestycji dla całego regionu, co dotyczy zarówno tworzonych tutaj miejsc pracy, jak i wielu innych, m.in. kulturowych wartości. Poszczególne etapy operacyjnego powstawania centrum przybliżył natomiast Antti Salminen, v-ce prezes Kemiry nadzorujący projekt. Podkreślał on także ogromne znaczenie potencjału ludzkiego, drzemiącego w regionie. Przemówienia zakończyła prezentacja krótkiego filmu obrazującego charakter centrum, stworzonego przez jego pracowników.

BSC od środka

Po zakończeniu oficjalnej części zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z charakterem realizowanych w centrum procesów, pracownikami, a także nowoczesnym i przestrzennym biurem.  Przedstawiciele poszczególnych działów prezentowali zakres swoich odpowiedzialności i opowiadali o panującej w firmie atmosferze pracy. Integralnym elementem wydarzenia była wystawa zdjęć pracowników centrum. Fotografie przedstawiały ich podróże w najdalsze zakątki świata i podkreślały multikulturowy charakter gdańskiego centrum Kemiry (blisko 25% pracowników stanowią tutaj obcokrajowcy). Wydarzeniem uzupełniającym uroczyste otwarcie BSC Kemiry jest wystawa zdjęć przybliżająca kulturę fińską, która potrwa do 23 marca. Uroczyste otwarcie centrum zbiegło się z ogłoszeniem rozszerzenia jego kompetencji. Będzie ono obsługiwać zaawansowane procesy z dziedziny IT, które do tej pory firma zlecała zewnętrznym podmiotom na całym świecie.  Dowodzi to ogromnego potencjału gdańskiego jednostki i wiązać się będzie ze znaczącym zwiększeniem zatrudnienia.

Kemira uroczyście otworzyła swoje centrum w Gdańsku – artykuł do pobrania

big tits group