click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Tyle kosztuje bezpłatny EKUZ…

Przed długim weekendem majowym wzrasta liczba wydawanych bezpłatnie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przydatne podczas wyjazdu za granicę karty nie pokrywają jednak wszystkich wydatków związanych z leczeniem poza krajem.

Długi weekend majowy to dla wielu osób pierwsza w roku okazja do krótkiego urlopu, który coraz częściej spędzany jest za granicą. Ministerstwo Sportu i Turystyki podaje, że w 2013 r. 5,5 mln Polaków powyżej 15. roku życia uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe turystycznym. To o 1,4 mln i 300 tys. więcej niż kolejno w latach 2011 i 2012. Rokrocznie wzrasta też w związku z tym liczba wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kart EKUZ. Przeszło 2 mln w zeszłym roku to dotychczasowy rekord, lepszy o 500 tys. w porównaniu ze stanem sprzed 2 lat. Statystyki NFZ-etu pokazują, że zainteresowanie Polaków kartami rośnie w kwietniu, a więc w przededniu majówki – w kwietniu 2013 r. wydano ich przeszło 40% więcej niż w marcu.

­Dzięki karcie EKUZ osoby ubezpieczone w NFZ-ecie, gdy coś im się stanie, mogą przez 6 miesięcy korzystać z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Taka opieka odbywa się na identycznych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielanych za granicą świadczeń medycznych – tłumaczy Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Za co płaci się z własnej kieszeni?

EKUZ jest jak najbardziej przydatny, lecz ma też kilka wad, z których lepiej zdawać sobie sprawę przed urlopem. Karta nie zapewnia np. organizacji i pokrycia kosztów powrotu do kraju, które w skrajnych przypadkach potrafią być liczone w setkach tysięcy złotych. Ponadto bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Czyli np. w Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień w szpitalu kosztuje 10 euro.

Poniższe przykłady obrazują, jak jest w innych krajach:

– w Belgii 25% kosztów leczenia i lekarstw pokrywa się we własnym zakresie,

– we Francji opłaca się 30% wysokości honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego i 25% szpitalnego, koszty leków od 35% do 65%, a także 40% kosztów testów laboratoryjnych,

– we Włoszech obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 euro), za wyjątkiem pediatry lekarz specjalista przyjmuje tylko po skierowaniu od lekarza ogólnego, a niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić niekiedy nawet 100 lub 50% ceny,

– w wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, a w związku z tym EKUZ nie jest tam honorowany i za te usługi należy zapłacić pełną, bezzwrotną kwotę,

– pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski, również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.

Uzupełnieniem karty EKUZ jest dobrowolna, kupowana na własną rękę polisa turystyczna, która zadziała w sytuacjach wyłączonych z zakresu ochrony w ramach NFZ-etu.

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia bez konieczności współpłacenia, a także pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego – od pomocy i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala, po transport lotniczy do kraju pod opieką lekarza. W ramach polisy można także korzystać z prywatnych placówek i całodobowego dostęp do centrum pomocowego – dodaje Anna Materny z Gothaer TU S.A.

EKUZ w liczbach (dane Narodowego Funduszu Zdrowia):

  • w I kwartale 2014 r. wydano 387 tys. kart EKUZ, czyli o 17% więcej niż w trzech pierwszych miesiącach zeszłego roku,
  • najwięcej kart wydał w ubiegłym roku śląski oddział NFZ-etu – blisko 330 tys.,
  • w tym roku najczęściej – ponad 77 tys. razy – deklarowanym we wnioskach kierunkiem podróży były Niemcy,
  • najwięcej kart NFZ wydaje zazwyczaj w lipcu, w zeszłym roku było ich 469 tys.,
  • liczba wydawanych kart EKUZ rośnie nieprzerwanie od 2009 r., wówczas wydano ich o 776 tys. mniej niż przed rokiem.

Tyle kosztuje bezpłatny EKUZ – artykuł do pobrania

 

big tits group