click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kiedy aktualizować polisę mieszkaniową?

Trendy cenowe na wtórnym rynku nieruchomości lub po prostu przeprowadzony remont nie pozostają bez wpływu na wartość posiadanego domu czy mieszkania. W jaki sposób oddziałuje to na posiadane przez właściciela ubezpieczenie i kiedy warto zaktualizować polisę?

Gdy zmienia się wartość mieszkania…

Rynek nieruchomości charakteryzuje się wahaniami cen, w krótkich okresach nieprzekraczających zazwyczaj kilku procent. Czy wzrost rynkowej wartości domu lub mieszkania o np. 3% oznacza, że trzeba zgłosić się do ubezpieczyciela w celu aktualizacji ubezpieczenia nieruchomości? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozróżnić pojęcia wartości rynkowej oraz odtworzeniowej. Pierwsza oznacza cenę, za jaką w danym momencie można nieruchomość sprzedać. Druga w większym stopniu wiąże się z ubezpieczeniami, oznaczając kwotę niezbędną do odtworzenia stanu sprzed powstałej szkody całkowitej, np. pożaru czy powodzi.

Oprócz samego budynku – z jego metrażem i układem pomieszczeń – na wartość rynkową wpływają choćby takie czynniki jak mniej lub bardziej prestiżowa lokalizacja czy atrakcyjny widok z okna. Otoczenie nie ma jednak wpływu na sumę potrzebną do odbudowy domu czy gruntownego remontu mieszkania, więc z ubezpieczeniowego punktu widzenia są to rzeczy nieistotne. Czyli nawet jeśli rynkowe trendy spowodują kilkuprocentowy wzrost ceny nieruchomości, jej właściciel nie ma potrzeby zgłaszać się z tym do ubezpieczyciela i renegocjować warunki ochrony – tłumaczy Anna Materny z Gothaer TU S.A.

Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w dłuższych okresach. Jeśli właściciel nieruchomości co roku automatycznie przedłuża umowę w tej samej firmie bez zmiany warunków ochrony, to w kilku- czy kilkunastoletniej perspektywie suma ubezpieczenia wskazana w jego polisie może stać się nieaktualna. W ciągu 10 lat koszt odbudowy mieszkania po szkodzie mógł przecież znacząco wzrosnąć, m.in. droższa może być usługa firmy budowlanej i materiały. W takiej sytuacji zwiększenie sumy ubezpieczenia może więc okazać się konieczne.

Co po remoncie?

Każda dobudówka, jak garaż czy dodatkowe piętro, z jednej strony skutkuje wzrostem wartości budynku, z drugiej oznacza nowe elementy wyposażenia mieszkania – zarówno stałe (drzwi, okna,), jak też ruchome (meble, sprzęt RTV/AGD itp.). Większa rozbudowa dotyczy domów, ale także w mieszkaniach wymiana sprzętów czy elementów stałych sprawia, że aktualizacja sumy ubezpieczenia na polisie staje się niezbędna. Nowe drzwi czy okna sprawiają, że odtworzenie mieszkania po szkodzie całkowitej będzie droższe, a pierwotna suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca.

Ruchomości domowe stanowią osobną kategorię, związaną ze zdarzeniami losowymi, np. warunkami atmosferycznymi, ale też z kradzieżami. Jeśli wartość posiadanych w domu przedmiotów wzrosła w okresie ochrony ubezpieczeniowej i właściciel nie zgłosił tego do ubezpieczyciela, to może się okazać, że odszkodowanie po kradzieży nie wystarczy na odkupienie nowych, droższych rzeczy – tłumaczy Anna Materny.

Mieszkanie komunalne a własnościowe

Aktualizacja polis jest również niezbędna wtedy, gdy zmienia się własnościowy charakter mieszkania, np. w momencie wykupu od gminy mieszkania komunalnego. Jeśli najemca należącego do miasta lokalu zechce je ubezpieczyć, może to zrobić łącznie ze swoim mieniem, tylko wtedy gdy umowa najmu nakłada na niego taki obowiązek. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku szkody uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie właściciel lokalu.

Często zdarza się, że lokal komunalny jest wykupowany przez najemcę, który posiada ubezpieczenie swoich ruchomości domowych. Aby po zmianie formy własności w pełni objąć ochroną nabyte  mieszkanie, właściciel powinien zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w celu uzupełnienia polisy o brakujące ryzyka – dodaje Anna Materny.

Kiedy aktualizować polisę mieszkaniową – artykuł do pobrania

 

big tits group