click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kemira od roku w Polsce

Gdańskie centrum biznesowe fińskiej firmy Kemira świętowało niedawno okrągły rok działalności. Każdego dnia realizuje ono procesy warte średnio 3,5 mln Euro, a jego rozwój jest tak dynamiczny, że rozszerzono zakładane pierwotnie kompetencje. Centrum zatrudnia obecnie blisko 150 osób, a kolejne kilkadziesiąt znajdzie w nim pracę do końca roku.

Ten rok był okresem bardzo wytężonej pracy, a przed nami kolejne wyzwania i jeszcze większa odpowiedzialność. Nie mam żadnych wątpliwości, że dotychczasowy sukces naszego gdańskiego  zespołu to zasługa ludzi. Wokół wspólnych wartości i celów udało nam się zbudować świetny, zróżnicowany i wielofunkcyjny zespół. To on będzie też gwarantem dalszego rozwoju Kemiry, zarówno lokalnie, jak i globalnie – mówi Arkadiusz Rochowczyk, dyr. zarządzający Kemiry.

Dynamiczny rozwój

Centrum usług biznesowych (Business Service Center) Kemiry rozpoczęło działalność w Gdańsku w lipcu ub. roku. Większość dotychczasowych założeń firmy zrealizowana została zgodnie z planem, a często nawet wcześniej, o czym decydowało przede wszystkim umiejętne zarządzanie ryzykiem i eliminowanie zagrożeń, związanych np. z zatrudnieniem czy utrzymaniem jakości. Dynamiczny rozwój centrum sprawił, że już na początku roku podjęto decyzję o rozszerzeniu pierwotnie zakładanego zakresu kompetencji o dodatkowe, zaawansowane procesy z dziedziny IT, które wcześniej Kemira zlecała zewnętrznym podmiotom na całym świecie.

Pierwsze miesiące były na tyle zachęcające pod względem rozwoju, że postanowiliśmy od razu iść dalej. Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za budowę i realizację centrum kompetencji SAP, które do tej pory były zlecane na zewnątrz organizacji. W Gdańsku budujemy więc know-how Kemiry w zupełnie nowym obszarze – dodaje Arkadiusz Rochowczyk.

Według wewnętrznych raportów wartość wydatków zarządzanych przez gdański zespół to ok. 130 mln Euro miesięcznie. Oddział stał się już największym w Kemirze centrum obsługi klienta obsługując ok. 5 tysięcy zamówień miesięcznie oraz organizując około 3,5 tysiąca dostaw specjalistycznych produktów chemicznych do europejskich klientów. Dodatkowo, równo po 12 miesiącach, zakończony został proces transferu działów finansowych: należności i zobowiązań.

Wiele funkcji i odpowiedzialności

Ze względu na wielofunkcyjny charakter, poziom zaawansowania obsługiwanych procesów, a także wielonarodowe, multikulturowe środowisko pracy, centrum Kemiry zdecydowanie wyróżnia się na tle innych firm sektora BPO/SSC działających na trójmiejskim, a nawet krajowym rynku. Realizuje ono procesy związane z obsługą sprzedaży (Customer Service), zamówieniami (Procurement), finansami i księgowością (Finance & Accounting) oraz IT. Obecnie zatrudnia blisko 150 osób, a do końca roku planuje przyjąć jeszcze kilkadziesiąt osób (głównie do działu Customer Service – ze znajomością języków skandynawskich oraz IT – ze znajomością systemu SAP).

Kemira decydując się na inwestycję w Trójmieście kierowała się między innymi dostępnością kadry pracowniczej. Dotychczasowa rekrutacja potwierdza, że było to dobre założenie. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że w ostatnim czasie w trójmiejskim sektorze usług wspólnych zwiększa się specjalizacja obsługiwanych procesów i ich poziom skomplikowania, a Kemira jest jedną z głównych firm, które ten trend wprowadzają – mówi Marcin Piątkowski Dyrektor Invest in Pomerania.

Trójmiasto jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla firm sektora usług inwestujących w Polsce.

Przez ich centrum przechodzą operacje warte setki milionów Euro – artykuł do pobrania

big tits group