click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Prawnik dla każdego rolnika

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2013 r. w Polsce sprzedano ponad 1,3 mln ubezpieczeń ochrony prawnej, to o 28,5% więcej niż rok wcześniej (składka przypisana wyniosła 125,6 mln zł – wzrost o 26% r/r). Takie ubezpieczenie jest dostępne dla coraz większej liczby grup zawodowych np. lekarzy, kierowców. Tej jesieni możliwość skorzystania z podobnego wsparcia dostają także rolnicy.

Zanieczyszczenia z pobliskiej fabryki zniszczyły część zbiorów; KRUS nie chce przyznać renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; cukrownia nie wywiązuje się z umowy dotyczącej dostarczenia płodów rolnych, proponuje niższe stawki skupowe niż pierwotnie ustalone – to tylko kilka typowych dla rolników przypadków, w których mogą potrzebować pomocy prawnika. Często w takich sytuacjach gotowi są machnąć ręką, bo brak im wiedzy jak egzekwować swoje prawa, a koszty pomocy prawnej wydają im się za wysokie. To problem ogólnospołeczny –  w Polsce przed skorzystaniem z usług prawnika wiele osób ciągle powstrzymuje bariera psychologiczna – tylko 19% społeczeństwa skorzystało kiedykolwiek z porady prawnej. Odsetek rolników jest jeszcze niższy. Według badań Naczelnej Rady Adwokackiej z usług prawnika (najczęściej notariusza) w ostatnich 5-10 latach korzystał co piąty Polak. Takie dane mogą zaskakiwać tym bardziej, że ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba spraw kierowanych do sądów powszechnych w Polsce rośnie z każdym rokiem. W ubiegłym roku było to 15,17 mln spraw, a rok wcześniej niewiele ponad 14 mln. W 2008 r. nieco ponad 11 mln.

Prawnik na usługach rolnika

Rozwiązaniem może być pomoc prawna, w ramach posiadanego ubezpieczenia. W Niemczech około 40% społeczeństwa ma ubezpieczenie ochrony prawnej. W Skandynawii odsetek jest jeszcze wyższy i przekracza 90%.

Wg szacunków Concordii Ubezpieczenia już około 7,5 tys. rolników posiada różne pakiety ochrony prawnej. Choć daleko jeszcze do norm europejskich coraz więcej rolników faktycznie korzysta z pomocy prawnej od ubezpieczyciela. Taka ochrona obejmuje prowadzoną przez ubezpieczonego działalność rolniczą i może być przydatna np.: po wypadku przy pracy; w przypadku zniszczenia upraw przez zwierzynę leśną lub mienia przez pracownika, czy przy dochodzeniu praw z umowy gwarancji maszyny.

Korzystać z niej mogą także rolnicy prowadzący duże gospodarstwa i zatrudniający pracowników, np. w sytuacji, gdy pojawia się zarzut o niewypełnianie przepisów BHP; naruszenie praw pracowników; sporów z pracownikami o kradzież w miejscu pracy, czy wynagrodzenie. Ochrona prawna może też być pomocna w procedurach odwoławczych po przymusowych ubojach zwierząt – w ostatnich latach w Polsce było ich kilka. W takich i podobnych przypadkach rolnik może liczyć na telefoniczną poradę prawną  lub osobiste spotkanie z adwokatem oraz pokrycie wszelkich kosztów i opłat sądowych  – mówi Joanna Namerła – Menedżer Produktów dla Instytucji Finansowych, Concordia Ubezpieczenia.

Co ciekawe, ochrona prawna może też być wreszcie pomocna podczas sporu z KRUS-em, Agencją Nieruchomości Rolnych,  a nawet z…. ubezpieczycielem. Przykładowo w sytuacji, gdy rolnik nie zgadza się na oszacowaniem szkody związanej ze zniszczeniem maszyny rolniczej.  Ochroną mogą być objęci zarówno rolnicy indywidualni jak i przedsiębiorstwa rolne.

Jak to działa?

Pomoc może być udzielana w najprostszej formie jako telefoniczna porada prawnika, adwokata lub radcy prawnego. Obejmuje również koszty pisemnej opinii prawnej, wynagrodzenie adwokata/ radcy prawnego, koszty egzekucyjne, koszty strony przeciwnej w przypadku przegrania sporu, koszty rzeczoznawców czy wreszcie opłaty i koszty sądowe wraz z należnościami dla świadków i biegłych. Te ostatnie w Polsce należą do jednych z najwyższych w Europie. Należy jednak zaznaczyć, iż ochrona w wariancie Agro nie dotyczy sfery komunikacji, sfery życia prywatnego rolnika lub innej niż rolniczej działalności gospodarczej. Ochronę w tym zakresie gwarantują odpowiednio warianty: Auto, Rodzina i Biznes. Wykluczone są też działania prawne wynikające z przestępstw umyślnych.

Spodziewamy się, że ten sektor ubezpieczeń będzie rósł, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Na pewno potrzebne jest jeszcze sporo edukacji i uświadamiania, że taki produkt jak ochrona prawna na polskim rynku istnieje i daje realną ochronę. Sprawa sądowa to najskuteczniejsza droga egzekwowania swoich praw, a przy instrumentach takich jak ochrona prawna kwestia finansowa przestaje stanowić barierę – dodaje Joanna Namerła.

Prawnik dla każdego rolnika – artykuł do pobrania

big tits group