click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Gorąca linia do prawnika

Według badań Naczelnej Rady Adwokackiej z usług prawnika (najczęściej notariusza) w ostatnich 10 latach korzystał zaledwie co piąty Polak. Ta liczba może dziwić, biorąc pod uwagę, że z roku na rok rośnie ilość spraw kierowanych do sądów powszechnych w Polsce. W 2008 r. było ich nieco ponad 11 mln., a w roku ubiegłym już ponad 15 mln (wg danych Min. Sprawiedliwości).

Sytuacje, w których nieodzowna jest szybka pomoc prawnika, wskazująca właściwe kierunki postępowania w problematycznych sprawach jest coraz powszechniejsza. W Polsce wiele osób przed wsparciem merytorycznym wiedzą prawnika powstrzymuje bariera psychologiczna czy obawa o koszty. Wiele zmienić mogą w tym zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2013 roku Polacy kupili już ponad 1,3 mln takich ubezpieczeń. Jednym z przykładów ubezpieczeń tego typu jest Ochrona Prawna Mondial Assistance.

Porada prawna w godzinę

Wsparcie Mondial Assistance to przede wszystkim infolinia prawna obsługiwana przez centrum operacyjne. Dzwoniąc do niego można zasięgnąć porady aplikantów radcowskich lub adwokackich, a w przypadku bardziej złożonych spraw, także radców prawnych i adwokackich. W sprawach mniej skomplikowanych, nie wymagających analizy wielu dokumentów, odpowiedź uzyskuje się już po jednej godzinie. W takim trybie porady udzielane są telefonicznie lub drogą mailową. Są to np. informacje o danych teleadresowych sądów, prokuratury, policji, urzędów administracji publicznej, procedurach i wiążących się z nimi kosztach, treści aktów prawnych. Prawnicy pracujący w centrum operacyjnym w ciągu jednego dnia dostarczą wzory umów cywilnoprawnych, umów o pracę, czy wzory pism związanych z tymi umowami (m.in. oświadczeń o odstąpieniu, wezwań do zapłaty, wypowiedzeń, porozumień rozwiązujących lub zmieniających umowy, reklamacji).

Od opinii po zastępstwo procesowe

W sprawach bardziej złożonych sporządzana może być opinia rozstrzygająca kwestie prawne zawarte w zapytaniu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, orzecznictwo i dorobek doktryny, wraz z analizą i ewentualną korektą dokumentów przedstawionych przez klienta. Ochrona Prawna Mondial Assistance to też sporządzanie opinii przesłanych przez klienta projektów umów, pism, czy sporządzanie projektów takich dokumentów zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez klienta. Pisma mogą być związane z dochodzeniem praw na drodze sądowej lub na drodze egzekucji (pozwy i apelacje oraz odpowiedzi na nie, sprzeciwy lub zarzuty do nakazów zapłaty). Opinia prawna przygotowana jest w ciągu maksymalnie 20 godzin roboczych od chwili ustalenia stanu faktycznego.

W Skandynawii nawet 9 na 10 osób ma ubezpieczenie ochrony prawnej, w Polsce znacznie mniej, ale w ostatnim roku sprzedano ich o blisko 1/3 więcej niż we wcześniejszym. Produkty takie jak nasz mają szansę spełnić ważną rolę dając łatwiejszy dostęp do porady prawnej, szybko i tanim kosztem – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu z Mondial Assistance.

Nasz zespół tworzy grupa prawników, głównie radców prawnych, specjalistów z różnych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – dodaje Piotr Ruszowski.

W najbardziej rozbudowanej wersji usługi Ochrony Prawnej, klienci mogą korzystać z zastępstwa procesowego, czyli reprezentacji pełnomocnika w sądach różnych instancji.

Ochrona prawna – artykuł do pobrania

big tits group