click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Ubezpieczenie mieszkania

W Polsce ubezpieczonych jest ok. 60% nieruchomości, co świadczy o wciąż niewysokiej świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Lepszy wskaźnik ubezpieczenia uzyskują mieszkania kupowane na kredyt – te niemal w 100% są zabezpieczone. Niestety przy wyborze polisy często popełniane są istotne błędy.

Wprawdzie, jak wynika z policyjnych statystyk, w ostatnich latach liczba kradzieży z włamaniem zdecydowanie zmalała – z 364 tys. przestępstw w 2000 r. do „zaledwie” 113 tys. w 2013 r. Niestety tylko nieco ponad 30% sprawców ujawnionych kradzieży jest wykrywanych. Innymi słowy 7 na 10 włamań pozostaje bez wykrycia sprawcy, a właściciel, który nie pomyślał o ubezpieczeniu pozostaje bez środków na odtworzenie skradzionego mienia. W rozmowach z agentem sprzedającym ubezpieczenia, szukając niezbyt drogiej, ale skutecznej ochrony, warto skupić się na kilku elementach, żeby zminimalizować ryzyko zakupu produktu z nieodpowiednim zakresem ochrony.

Po pierwsze – co można chronić ubezpieczeniem?

Rozsądek podpowiada, aby na wypadek włamania ubezpieczyć przede wszystkim te przedmioty, które mogą stanowić cenny i łatwy łup dla złodzieja. Są to w pierwszej kolejności tzw. ruchomości domowe, czyli m.in. sprzęt RTV/AGD, wysokiej klasy sprzęt elektroniczny (laptopy, aparaty fotograficzne, konsole do gier), a także odzież, biżuteria, monety czy przedmioty kolekcjonerskie np. obrazy, rzeźby czy zegary. Ochroną ubezpieczeniową warto również objąć stałe elementy wyposażenia domu, czyli stolarkę drzwiową i okienną, zabudowaną szafę, powłoki ścian, instalację telewizyjną, alarmową itp. – są one ubezpieczone nie tyle przed samą kradzieżą, ile na wypadek uszkodzeń dokonanych w związku z włamaniem.

Po drugie – od czego zależy koszt ubezpieczenia

Składka zależy przede wszystkim od zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia, które wskaże ubezpieczycielowi właściciel nieruchomości. To on powinien ustalić wartość swojego mienia, które będzie podstawą do wypłaty ewentualnego odszkodowania. W tym kontekście niezależnie od włamania i kradzieży trzeba osobno ustalić sumę ubezpieczenia biorąc pod uwagę skutki pożaru, dewastacji, przepięcia czy zalania. Takie sytuacje wiążą się zazwyczaj z o wiele większymi stratami, o czym trzeba pamiętać ustalając wysokość sumy ubezpieczenia, która po szkodzie powinna wystarczyć na pokrycie powstałych szkód.

Po trzecie – jak obniżyć koszt składki

Towarzystwo ubezpieczeń zawsze zwraca uwagę na rodzaj i zakres zabezpieczeń. Dzięki nim, ponieważ minimalizują ryzyko włamania, można otrzymać zniżkę i zapłacić mniej. O jakiej ochronie mowa? Przede wszystkim istotne jest to, czy mieszkanie lub dom wyposażone jest w alarm, znajduje się na osiedlu strzeżonym, a także czy posiada atestowane zamki wielozastawkowe, drzwi lub okna o zwiększonej odporności na włamanie. Z kolei rolety czy kraty w oknach przemawiają na korzyść zwłaszcza właścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań zlokalizowanych na parterze. Często doceniany jest też wieloletni staż klienta w jednej firmie i bezszkodowa historia ubezpieczenia.

Po czwarte – kiedy odszkodowania nie otrzymamy

Każdy ubezpieczyciel określa w ogólnych warunkach ubezpieczenia własną listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli katalog sytuacji w których może nie wypłacić klientom odszkodowania. Jeśli właściciel mieszkania nie zamknie drzwi, może mieć trudności z uzyskaniem rekompensaty. Jedną z podstawowych kategorii jest wyłączenie odpowiedzialności za przedmioty służące do prowadzonej działalności gospodarczej. Chociaż niektóre zakłady ubezpieczeń (np. Concordia Ubezpieczenia), posiadają w ofercie klauzule rozszerzające zakres ochrony np. o sprzęt elektroniczny, służący do prowadzenia działalności gospodarczej. Zawsze warto poświęcić kilka minut na przeczytanie w umowie części dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności. To pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Po piąte – co trzeba wiedzieć o likwidacji szkody

Właściciel mieszkania musi wiedzieć nie tylko jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem, ale też co powinien zrobić, gdy wydarzy się szkoda. Sprawne zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi pozwala przyspieszyć likwidację szkody i skutecznie doprowadzić ją do końca. Czas odgrywa w takich przypadkach olbrzymią rolę. Trzeba bowiem pamiętać, że np. kradzież z włamaniem może nie tylko wiązać się z utratą przedmiotów, lecz również np. z całkowitą dewastacją drzwi wejściowych. W takiej sytuacji podstawą jest szybkie działanie, zabezpieczenie mienia przed dalszymi uszkodzeniami. Istotne jest też szybkie zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela, prowadzące do wypłaty odszkodowania i przywrócenia stanu sprzed szkody.

Jacek Chojnacki – Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Concordii Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkania Concordia – artykuł do pobrania

big tits group