click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Wyższe odszkodowania dla rolników

12 grudnia br. w życie wchodzi ministerialne rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 listopada br., w życie natomiast wchodzi 12 grudnia br. Maksymalne sumy ubezpieczenia to graniczne kwoty do jakich można podpisać umowę ubezpieczenia i w razie szkody całkowitej uzyskać odszkodowanie. Kwoty odzwierciedlają szacunkową wartość poszczególnych upraw rolnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ewentualne koszty jakie mogą ponieść rolnicy w przypadku szkód całkowitych. W przypadku upraw rolnych najwyżej „wyceniono” warzywa gruntowe (wzrost w stosunku do obecnego roku), drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki. W przypadku zwierząt najwyższe sumy maksymalne ubezpieczenia mają bydło, konie i świnie.

W 2015 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

1) 1 ha upraw rolnych:

+ 7 tys. zł – dla zbóż,

+ 8,8 tys. zł – dla kukurydzy,

+ 8,4 tys. zł – dla rzepaku i rzepiku,

+ 42,5 tys. zł – dla chmielu,

+ 28,4 tys. zł – dla tytoniu,

+ 172,8 tys. zł – dla warzyw gruntowych,

+ 82,5 tys. zł – dla drzew i krzewów owocowych,

+ 43,6 tys. zł – dla truskawek,

+ 29,3 tys. zł – dla ziemniaków,

+ 12,3 tys. zł – dla buraków cukrowych,

+ 23 tys. zł – dla roślin strączkowych;

2) dla 1 sztuki zwierzęcia:

+ 17,4 tys. zł – dla bydła,

+ 8,9 tys. zł – dla koni,

+ 900 zł – dla owiec,

+ 800 zł – dla kóz,

+ 2,1 tys. zł – dla świń,

+ 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

+ 65 zł – dla kaczek,

+ 250 zł – dla gęsi,

+ 159 zł – dla indyków,

+ 810 zł – dla strusi.

Komentuje Andrzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia*:

Dzięki wprowadzonym regulacjom rolnicy będą mogli zawrzeć umowy ubezpieczenia na sumy ubezpieczenia, które będą odzwierciedlać realną wartość plonów przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych regionów kraju oraz gatunków upraw. Na uwagę zasługuje zmniejszenie maksymalnych sum ubezpieczenie w odniesieniu do zbóż, rzepaku i ziemniaków. Jest to spowodowane spadkami cen skupu płodów rolnych. Zwiększeniu uległy maksymalne sumy ubezpieczenia w przypadku warzyw gruntowych. Dzięki temu rozwiązaniu ubezpieczeniem będzie można objąć wysokowydajne kierunki produkcji.

* Concordia Ubezpieczenia jest jedną z trzech firm oferujących polisy dla rolników z dopłatami z budżetu państwa.

Wyższe odszkodowania dla rolników – tekst do pobrania

big tits group