click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Dogrzewanie powodem pożarów

Dogrzewanie domów zimą bywa bardzo niebezpieczne. Użytkowanie urządzeń grzewczych było  powodem ponad 10 tys. pożarów w ubiegłym roku*. Niestety rolnicy posiadający tylko obowiązkowe ubezpieczenie domów nie mogą spać spokojnie.

Zimą uważaj szczególnie

W ubiegłym roku rolnicy zawarli 1,51 mln umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że takie ubezpieczenie chroni tylko budynek, a często to, co jest wewnątrz i pozostaje bez ochrony. Nierzadko więc to, co dużo cenniejsze niż sam budynek – pozostaje bez ochrony ubezpieczeniowej.

Zdecydowanie radzimy wszystkim rolnikom sprawdzenie czy poza obowiązkowym ubezpieczeniem wymaganym przez prawo mają ubezpieczenie dobrowolne, chroniące to, co wewnątrz domu… Szczególnie teraz, zimą, kiedy zagrożeń jest zdecydowanie więcej. Dogrzewanie domów, nie zawsze ostrożne, czasem prowizoryczne i awaryjne – to niestety częsty powód pożarów o tej porze roku. – mówi Jakub Młodzikowski – Kierownik Projektu Ubezpieczenia MSP i Agrobiznesu w Concordii Ubezpieczenia.

Pierwszy z brzegu przykład:

Wskutek rozszczelnienia komina doszło do zadymienia pomieszczeń budynku mieszkalnego. Meble, odzież, sprzęt RTV i AGD zostały pokryte sadzą. W związku z czym w zdecydowanej większości nie nadawały się już do użytku. Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, nasz klient pamiętał aby zawrzeć ubezpieczanie dobrowolne Agro Dom. Dzięki temu uzyskał odszkodowanie za zniszczone mienie ruchome – podaje Jakub Młodzikowski.

Analizując oferty ubezpieczycieli warto szukać takich, gdzie z odszkodowania nie są potrącane udziały klienta w szkodzie, określanej jako udział własny ubezpieczonego lub franszyza redukcyjna. W takim przypadku otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli odtworzyć uszkodzone mienie.  W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych należy zwrócić uwagę na limity odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych ryzyk, np. przepięcia lub szkód wodociągowych (zalań). W ubezpieczeniu Agro Dom takich limitów nie ma.

Nie tylko pożary

Zakres zdarzeń objętych ochroną w ubezpieczeniu uzupełniającym jest bardzo szeroki. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje 13 ryzyk, natomiast dobrowolne 20. Poza pożarem są to: uderzenia pioruna, wybuch, huragan, szkody powstałe pod wpływem dymu i sadzy, spływu wód po zboczach, osunięcia czy zapadania się ziemi, szkód wodociągowych, powodzi, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, śniegu, przepięcia.

W ramach ubezpieczenia przysługuje również zwrot kosztów związanych z przeniesieniem lub przewiezieniem do pomieszczeń zastępczych oraz składowaniem w nich mienia uszkodzonego w wyniku objętych ochroną ubezpieczeniową zdarzeń losowych. To częsty przypadek, kiedy po pożarze i gaszeniu go wodą dom nie nadaje się nie tylko do mieszkania, ale też przechowywania ocalałego sprzętu czy wyposażenia – wyjaśnia Jakub Młodzikowski.

Co podlega ochronie? Właściwie cały sprzęt znajdujący się w domu: telewizory, komputery, sprzęt grający, AGD, także meble, odzież. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte jedynie dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, srebro, złoto, platyna czy kamienie szlachetne, oraz uwaga –  trofea myśliwskie oraz broń, jeżeli posiadacz nie posiada pozwolenia.

Dogrzewanie zimą powodem pożarów – artykuł do pobrania

big tits group