click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Skuteczna motywacja

Z badań przeprowadzonych przez Work Service wynika, że w ostatnim czasie obserwujemy wzrost poczucia własnej wartości pracowników i większy optymizm w zakresie poszukiwania nowej pracy. Pojawienie się nowych trendów na rynku pracy sprawia, że to pracodawca musi zabiegać o wykwalifikowanych pracowników.  Co zatem powinien zrobić, aby stworzyć wartościową kadrę, rozsądnie ją motywować i utrzymać w swojej firmie?

Inwestując w pracownika dbamy o wizerunek firmy

Każde przedsiębiorstwo żyje nie tylko dzięki klientom, ale również – a może przede wszystkim – pracownikom. Pracownik to – zdaniem wielu – najważniejszy zasób organizacji. Dlatego należy o niego dbać. Istnieje wiele elementów motywujących i zachęcających do lojalnej postawy wobec pracodawcy. Poza oczywistymi – dotyczącymi apanaży – istnieje szereg innych pozapłacowych. Pamiętajmy, że ważnym aspektem szeroko rozumianych pozapłacowych przywilejów pracowniczych jest możliwość pochwalenia się nimi w otoczeniu. Ludzie nie lubią mówić o swoim wynagrodzeniu, za to o czynnikach pozapłacowych dyskutują bardzo chętnie. Z pewnością można tym podkreślić swój status i udowodnić, że przedsiębiorstwo, dla którego się pracuje  – jest po prostu fajne. Wpływa to korzystnie na wizerunek firmy oraz na jej wewnętrzne PR. To inwestycja, której nie sposób przecenić. Poza tym, warto zauważyć, iż podwyżka rzędu 50 zł nie zrobi na nikim wrażenia i nie zwiększy zaangażowania pracownika. Ale już przeznaczenie tych pieniędzy na opłacenie składki ubezpieczeniowej – może stanowić ważne narzędzie służące do obniżania poziomu fluktuacji kadr w przedsiębiorstwie.

Najpopularniejsze metody motywacyjne

Jednymi z najistotniejszych pozapłacowych bodźców motywacyjnych są programy medyczne, sportowe, ale także ubezpieczeniowe. Te ostatnie są zresztą najpopularniejszą formą benefitów pozapłacowych. Potwierdzają to wyniki badań firmy rekrutacyjnej Sedlak&Sedlak (badanie Polityka świadczeń dodatkowych z 2014 roku). Wynika z nich, że najbardziej pożądanym ubezpieczeniowym świadczeniem dodatkowym jest ubezpieczenie na życie, którego zakup umożliwia swoim pracownikom aż 61% pracodawców. Równie ważne jest także ubezpieczenie NNW, które oferowane jest przez  48% przedsiębiorstw.  W każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie powinien zatem funkcjonować pracowniczy program ubezpieczeniowy.

Na czym polega program ubezpieczeniowy?

Właściciel firmy lub pracownik opłaca składkę w wysokości kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W zamian otrzymuje ochronę w odniesieniu do kilku krytycznych czy przełomowych zdarzeń w życiu osoby ubezpieczonej. Wśród nich na pewno objęte ubezpieczeniem powinny być: śmierć ubezpieczonego, wystąpienie niezdolności do pracy, pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwo, operacja chirurgiczna.

Zalety pakietów grupowych

Do głównych zalet ubezpieczeń grupowych należy tzw. uśrednianie ryzyka w ramach danego przedsiębiorstwa. Oznacza ono, że dla większych grup można przyjąć do ubezpieczenia także osoby starsze, chore, czy wykonujące ryzykowny zawód. Takie osoby nie otrzymałyby ochrony indywidualnie lub byłaby ona znacznie droższa. Dodatkowo możliwe jest zniesienie karencji, co z kolei oznacza, że w ramach programów grupowych pracownicy mogą być w pełni ubezpieczeni od pierwszego dnia trwania ochrony. Jeszcze innym argumentem za stosowaniem polis grupowych jest możliwość przystępowania do programów partnerów (małżonków). Wreszcie zorganizowana grupa osób ubezpieczonych to szansa na uzyskanie lepszej ceny, niż w przypadku, gdyby każdy z pracowników szukał podobnego zakresu i sumy ubezpieczenia – przeciętnie o około 20-30%.

Zmiana rynku pracodawców na rzecz rynku pracowników wymaga od tych pierwszych kreatywności i zaangażowania. Należy stworzyć takie warunki pracy, aby zatrudnieni w niej ludzie czuli, że są ważni i potrzebni. Mieli świadomość tego, że ktoś o nich myśli i troszczy się o nich oraz ich bliskich. Idealnym narzędziem motywujący jest zatem – co potwierdzają przytoczone badania – wyposażenie pracowników w pakiet grupowych ubezpieczeń na życie. Pamiętajmy o regule wzajemności Cialdiniego, która mówi o tym, że dzięki obdarowaniu kogoś czymś pozytywnym, w odbiorcy wytwarzają się mechanizmy psychologiczne poczucia chęci zrewanżowania się. Takie wzajemne zależności między pracodawcami, a pracownikami gwarantują sukces każdego przedsiębiorstwa są więc wskazane w każdej firmie.

Skuteczna motywacja – artykuł do pobrania

big tits group