click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Pierwsza farma PV na wysypisku śmieci

15 maja nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce farmy PV powstałej na terenie byłego składowiska odpadów w gminie Ustronie Morskie. Wyprodukowana tu energia obniży wydatki gminy na prąd nawet o 80-90%. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w kwocie 2,64 mln zł.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie po wysypisku śmieci to pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce. Problemem w przypadku inwestycji na terenach po wysypiskach jest zakaz budowy nowych obiektów w okresie do 50 lat od ich zamknięcia. Nasza gmina zdobyła jednak pozwolenie na budowę w takim miejscu farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, której uroczyste otwarcie nastąpiło 15 maja br. – mówi wójt gminy, Jerzy Kołakowski.

Ustronie wzorem

15 maja był dla Gminy Ustronie Morskie ważnym wydarzeniem. W gronie licznych gości, przedstawicieli lokalnych władz i mediów nastąpiło uroczyste otwarcie farmy fotowoltaicznej, która umożliwiła zagospodarowanie bezużytecznych do tej pory terenów po byłym wysypisku śmieci. Jest to pierwszy projekt w Polsce rekultywacji zamkniętego śmietniska. Farma ma moc 1 MW (przykładowo ta moc może zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych). Podczas wydarzenia odbyła się projekcja filmowa, prezentacja multimedialnej z realizacji budowy farmy oraz konferencja prasowa połączona z panelem dyskusyjnym. Można też było wejść na teren inwestycji, który na co dzień nie będzie udostępniony do zwiedzania.

Chcieliśmy pokazać, co można zrobić, aby wykorzystać nieużytkowane tereny. Istotne jest, żeby znać korzystne rozwiązania, które z odpowiednim partnerem inwestycyjnym można z sukcesem wdrożyć w swojej gminie a nawet przedsiębiorstwie  – mówi Sławomir Reszke, Prezes Zarządu OPEUS Energia.

Z korzyścią dla wszystkich

Zamknięte wysypiska oraz inne opuszczone tereny jak byłe oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki wodne elektrowni mogą stwarzać gminom problemy. Dlatego warto szukać rozwiązań, które pomogą odpowiednio zagospodarować te nieużytkowane obszary.

Farma fotowoltaiczna przynosi wymierne korzyści dla środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, przemyślana inwestycja pomoże zagospodarować teren, który w innym przypadku byłby przez kilkadziesiąt lat pozostawiony bez użytku – mówi Sławomir Reszke.

Kierunek, który obierają gminy czy duże zakłady produkcyjne, jest bardzo pozytywny. Inwestując w farmy fotowoltaiczne mogą zapewnić sobie całkowite zaopatrzenie w prąd, mając przy tym na względzie aspekty ekologiczne. Budowane farmy fotowoltaiczne są bowiem w stanie wyprodukować energię na potrzeby własne.

Co niesie przyszłość?

Gmina Ustronie Morskie nie wyklucza, że w przyszłości zostanie podjęta decyzja o zagospodarowaniu kolejnych, dalszych części wysypiska i zwiększania mocy farmy.

Do dyspozycji jest aż 8 ha, a pod powstająca farmę wykorzystano powierzchnię dopiero 2 ha. W takim wypadku farmę PV można by rozbudować nawet do około  3 MW – mówi wójt, Jerzy Kołakowski.

Taka inwestycja nie powinna budzić wątpliwości, bo jej realizacja przy odpowiednim wsparciu przebiega bezproblemowo.

Chcemy jak najbardziej udogodnić inwestorom instalację paneli fotowoltaicznych, dlatego oferujemy im pełny zakres usługi. Oprócz kompleksowego przygotowania terenu, pomagamy również w pierwszej fazie projektowej, czyli m.in. w działaniach koncepcyjnych, uzyskiwaniu decyzji czy koncesji, a także pozyskiwaniu dotacji z funduszy Unii Europejskiej  – dodaje Sławomir Reszke.

Obiekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2,64 mln zł. Jego łączna wartość wyniosła 7,58 mln zł, z czego 2,58 mln zł przeznaczone zostało na rekultywację terenu. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną przynosi wymierne korzyści, a dbanie o środowisko, samowystarczalność w zaopatrzeniu w prąd, jak i dofinansowanie są dostatecznie silnymi argumentami, żeby rozważyć takie działania.

Pierwsza w Polsce farma PV na wysypisku śmieci już działa – artykuł do pobrania

big tits group