click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Potencjał drzemiący w MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odpowiadają za blisko połowę PKB i 2/3 zatrudnienia. Przy tak znaczącym wpływie na kreowanie dochodu narodowego są kołem zamachowym gospodarki naszego kraju. Żeby sprawnie działać potrzebują kredytowania i skutecznej ochrony.

 

MŚP coraz ważniejsze dla banków spółdzielczych

Najpoważniejszą barierą rozwojową tego sektora jest utrudniony dostęp do kapitału, wynikający ze sporego ryzyka kredytowego. Pomimo tego wsparcie finansowe dla MŚP jest udzielane ze strony bankowości spółdzielczej, widać tu nawet trend wzrostowy. W ostatnim raporcie KNF na temat sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających zwrócono uwagę na fakt, iż rośnie udział należności od przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych w ogóle należności od sektora niefinansowego. W I kw. 2015 r. wyniósł on już 50,6% należności. Dzieje się tak w wyniku rosnącego zaangażowania bankowości spółdzielczej w kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to możliwe dzięki umiejętności skutecznego zabezpieczenia pojawiających się przy kredytowaniu sektora MŚP ryzyk, m.in. dzięki transferowi poprzez ubezpieczenia. Przykładem towarzystwa, które od lat współpracuje z bankowością spółdzielczą oraz przedsiębiorcami przygotowując produkty im dedykowane – jest Concordia Ubezpieczenia.

Zarówno banki jak i przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają realne korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia. Z punktu widzenia kredytodawców – ubezpieczenia stanowią skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem w biznesie, ponadto są znaczącym źródłem przychodów pozaodsetkowych, koniecznych w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy – wartością dodaną ubezpieczeń wykupionych w banku jest poczucie komfortu przy zawieraniu umowy kredytowej, a przede wszystkim – niwelowanie skutków zdarzeń, na które narażone jest przedsiębiorstwo w swojej bieżącej działalności. Prowadzenie firmy jest jak gra, w której także elementy losowe, jak rzut kostką, decydują o sukcesie. Przegrywamy wtedy, kiedy los stawia nas przed zdarzeniami negatywnymi, a takimi w działalności gospodarczej są zdarzenia spełniające definicje ryzyk ubezpieczeniowych.

Czego boją się przedsiębiorcy

Opracowania naukowe dowodzą, że przedsiębiorcy wykazują umiarkowaną skłonność do ryzyka. Wśród dostrzeganych zagrożeń, stanowiących jednocześnie ryzyka ubezpieczeniowe, przedsiębiorcy mówią najczęściej o ryzyku pożaru, włamania, dewastacji i konieczności poniesienia kosztów odpowiedzialności cywilnej. W dalszej kolejności wymieniają powódź, zalanie i inne żywioły, a także przerwę w prowadzeniu działalności i ryzyko śmierci wspólnika.

Im większa firma, tym większą posiada świadomość ubezpieczeniową i tym większym zakresem ochrony jest zainteresowana. Średni przedsiębiorcy, zatrudniający powyżej 50 osób często przedkładają w banku pod zabezpieczenie ubezpieczenie majątkowe typu All risk, wykraczające szerzej, poza nazwane ryzyka ubezpieczeniowe. Ponad 60% firm sektora MŚP w celu zawarcia ubezpieczenia korzysta z usług agentów ubezpieczeniowych, którymi po wdrożeniu Rekomendacji U są powszechnie również banki.

Dopasowanie i prostota nowej oferty

Odpowiadając na potrzeby banków spółdzielczych i ich klientów z sektora MŚP przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę ubezpieczeniową – Concordia Firma. To zupełnie nowy produkt stanowiący kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorców, który powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń w ochronie tego sektora. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tu ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, ubezpieczenie elektroniki oraz dodatkowe 21 klauzul dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów i prowadzonej przez nich działalności. Długotrwała analiza rynkowa pozwoliła nam stworzyć konkurencyjne taryfy, dające gwarancję niskich składek. Ponadto konstrukcja Concordii Firma łączy w sobie główne atuty produktu szytego na miarę, czyli – możliwość wyboru składników i sum ubezpieczenia oraz łatwość w ofertowaniu i nieskomplikowaną konstrukcję – wskazuje Maciej Samson – Menedżer ds. Bancassurance w Concordii Ubezpieczenia.

W ramach produktu znalazła się też specjalna oferta dla firm  z sektora agro. Jest to związane zarówno ze specyfiką działalności Concordii, które cieszy się od dawna zaufaniem przedsiębiorstw rolnych, ale również z segmentacją portfela banków spółdzielczych, dla którego sektor agro stanowi istotny udział.

Propozycja Concordii, będąca odpowiedzią na zaistniałą potrzebę rynkową, łączy w sobie korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Zarówno dla klienta banku – firmy z sektora MSP, samego banku, jak również towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu otwarty został nowy rozdział we wzajemnej, udanej współpracy.

 

Potencjał drzemiący w MŚP – artykuł do pobrania

big tits group