click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

O co najczęściej pytają rolnicy?

Zawieranie ubezpieczeniowej umowy ochronnej wiąże się z koniecznością przeanalizowania sporej ilości dokumentów – tj. zakresu ochrony, warunków czy wyłączeń. Nieuniknione są więc pojawiające się pytania. Jakie rolnicy zadają najczęściej sprawdziła i odpowiedziała na nie Concordia Ubezpieczenia.


Co wchodzi do składki za ubezpieczenie?

Składka zależy od rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, lokalizacji (województwo, powiat, gmina), stawki taryfowej wyrażonej w procentach sumy ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia. Zawierając umowę, w sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na jej: zakres, definicje oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Wybierając ofertę warto również przeanalizować takie szczegóły, jak: procent areału od jakiego przejmowana jest odpowiedzialność za szkody (np. odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie), brak stosowania udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia czy odpowiedzialność za szkody na polu, ale też jego części.


Jak obliczana jest suma ubezpieczenia?

Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia (SU) istotny wpływ ma wydajność uprawy na 1 ha oraz przewidywana wartość plonu. Maksymalne SU są corocznie ustalane przez Ministerstwo Rolnictwa.


Jak określany jest okres ubezpieczenia?

Przykładowo w ryzyku gradobicia okres ochrony rozpoczyna się z 15 dniem od podpisania umowy ubezpieczenia, a kończy się 15 listopada w roku zbiorów.


Od czego rolnicy mogą ubezpieczyć uprawy ozime w sezonie 2015/16?

Zimy w latach ubiegłych, konkretnie 2010/2011 i 2011/2012 pokazały rolnikom dotkliwą skalę szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Z tego powodu uprawy ozime ubezpieczane są w sezonie jesiennym – w pakietach zawierających ryzyko ujemnych skutków przezimowania, a także przymrozki wiosenne i gradobicie. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia rolnik w ryzyku ujemnych skutków przezimowania ma możliwość określenia ryczałtu wypłaty odszkodowania.

Najczęściej rolnicy decydują się na wypłatę odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia, gdyż taka kwota daje im możliwość pokrycia kosztów uprawy, która zostanie zasiana w miejsce uprawy zniszczonej podczas zimy.

Kiedy zgłosić szkodę? Kiedy pojawi się rzeczoznawca?

Często pojawiającymi się pytaniami są też te o sposób i czas zgłaszania szkody. Należy pamiętać, że szkodę zgłaszamy niezwłocznie po jej wystąpieniu. Można to zrobić telefonicznie, ale i on-line.

Z reguły szkody są zgłaszane tego samego dnia lub następnego w przypadku gradobić, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego czy huraganów. W przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania szkoda powinna zostać zgłoszona przy braku ruszenia wegetacji na danym polu lub jego części. Rzeczoznawcy dokonują oględzin z reguły w ciągu 14 dni od zgłoszenia szkody. Na podstawie przeprowadzonych oględzin szkody podejmowana jest decyzja odszkodowawcza. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela przysługuje mu prawo do pisemnego odwołania.

 

O co najczęściej pytają rolnicy – artykuł do pobrania

big tits group