click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Jak dopasować ochronę do agrofirmy?

Polisa polisie nierówna, a – jak czasem się mawia – diabeł tkwi w szczegółach. Jest w tym sporo prawdy. Wybór ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie ze względu na wysokość składki, może skutkować niewystarczającym zabezpieczeniem rolniczej działalności. Na jakie opcje ubezpieczeń warto zwrócić uwagę, aby ochrona dla agrofirmy była pełna?

 

Działalność rolnicza to praca o bardzo szerokim i różnorodnym zakresie. Brak odpowiedniej, dopasowanej ochrony, może skutkować tym, że w razie wystąpienia szkody, agrofirma nie odzyska poniesionych nakładów. W przypadku finansowania ze środków zewnętrznych, np. kredytu bankowego, strata jest bardzo dotkliwa, ponieważ nie dość, że firma musi spłacić zobowiązanie, to jeszcze potrzebuje funduszy na kontynuację produkcji. Na przedsiębiorcy zatem spoczywa obowiązek odpowiedniego dopasowania zakresu ochrony do swoich potrzeb i charakteru prowadzonej działalności.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie zna wystarczająco dobrze specyfiki i zagrożeń w pracy rolniczej, dlatego też często nie jest w stanie stworzyć idealnych produktów dla tego segmentu rynku. Wiemy jednak, że są zdarzenia typowe dla działalności rolniczej, które nie mają szans wydarzyć się firmie spoza sektora agro i na odwrót – niektóre zakresy ochrony dla tradycyjnych firm są zbędne w sektorze agro. Dlatego też rolnicy powinni szukać ofert przygotowanych specjalnie dla nich – mówi Jacek Chojnacki, Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia

W najlepszych na rynku ofertach można znaleźć klauzule rozszerzające ochronę, które pozwalają dopasować zabezpieczenie do specyfiki agrofirmy.

  • Klauzula Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od porażenia prądem

Może być przydatna dla właścicieli dużych chlewni czy obór, zarówno tych słabiej wyposażonych – w których z racji stanu budynku i sprzętu ryzyko usterek elektrycznych może być stosunkowo duże, jak i w innowacyjnych – naszpikowanych nowoczesną aparaturą.

  • Klauzula Ubezpieczenia mienia związanego z wylęgiem drobiu, chowem drobiu lub zwierząt futerkowych

Agrofirmy prowadzące tę działalność rozumieją, jakie spustoszenie może w tego typu przedsiębiorstwie wywołać pożar. Ta klauzula pozwala zmniejszyć ryzyko następstw finansowych niespodziewanych zdarzeń.

  • Klauzula Ubezpieczenia mienia związanego z produkcją grzybów i grzybni

Do tej pory pieczarkarnie nie miały tego typu ochrony. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i największym eksporterem tych grzybów na świecie, możliwość ochrony i ubezpieczenia zakładów produkcyjnych ma duże znaczenie. Wpływy z eksportu pieczarek w ub.r. stanowiły w Polsce ok. 60 proc. wszystkich wpływów z wywozu warzyw i ich przetworów i wynosiły blisko 300 mln euro.

  • Klauzula Ubezpieczenia paliw napędowych

Obejmuje szkody powstałe w paliwach napędowych, znajdujące się w pojemnikach lub zbiornikach na terenie gospodarstwa rolnego, pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w zakresie przechowywania paliw płynnych.

W kompleksowych ofertach istnieje także możliwość ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Choć w takim wypadku składka jest nieco wyższa, właściciel firmy powinien przeanalizować czy komfort, szeroki zakres ochrony i idący za nimi spokój nie rekompensują poniesionych kosztów.

big tits group