click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Wzrost liczby pożarów w 2015 roku

W jaki sposób ubezpieczyć swoją nieruchomość przed skutkami działania ognia?

 

W 2015 r. strażacy gasili ogień w domach i mieszkaniach 25 tys. razy*. To znacznie więcej niż rok i dwa lata wcześniej. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów i jak można chronić nieruchomość ubezpieczeniem?

 

Przed rokiem Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej odnotowała 25 164 pożary budynków jedno- i wielorodzinnych. Zdecydowanie najwięcej interwencji miało miejsce w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Takie pożary stanowiły przed rokiem tylko ok. 14% wszystkich zdarzeń, ale to właśnie ogień w jedno- i wielorodzinnym budownictwie może nieść największe zagrożenie dla zdrowia i majątku mieszkających w nich osób. Dla porównania, w 2014 r. strażacy walczyli z ogniem w domach i mieszkaniach o 1 943, a rok wcześniej o 1 724 razy rzadziej. Ze statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną pożarów są: nieprawidłowe działanie pieców, grzejników oraz ludzka nieostrożność (np. pozostawienie niezgaszonego niedopałka papierosa czy włączonego do sieci elektrycznej żelazka), czyli sytuacje, którym można zapobiec.

 

Niestety często sama ostrożność nie wystarcza i pomimo dbałości o bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości nie udaje się uniknąć pożaru. Nasze ubezpieczeniowe doświadczenia pokazują, że wiele zdarzeń powstaje w wyniku awarii instalacji lub podpaleń, na które po prostu nie ma się wpływu. Dlatego wybierając ubezpieczenie ważne jest, aby zapewniało ochronę przed skutkami nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od właściciela nieruchomości zdarzeń losowych, mogących spowodować poważne straty finansowe – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

 

To jest chronione przez ubezpieczenie

Ubezpieczenie mieszkania czy domu chroni przede wszystkim samą nieruchomość, a więc konstrukcję budynku i jego elementy stałe, takie jak drzwi czy okna. Ponadto, na życzenie właściciela, ochroną mogą zostać objęte tzw. ruchomości domowe, czyli np.: meble, sprzęty RTV/AGD, elementy dekoracyjne, rzeczy osobiste, dokumenty – wszystko to, co stanowi jego własność i znajduje się w mieszkaniu. Co istotne, do ubezpieczenia można włączyć także obiekty przynależące do nieruchomości, jak np. garaż, piwnicę, budynek gospodarczy, a nawet panele słoneczne czy antenę satelitarną. Aby zapewnić sobie odpowiednie wsparcie finansowe po ewentualnej szkodzie, należy jednak zadbać, aby mienie było ubezpieczone na odpowiednią sumę.

 

Często zdarza się, że w ramach oszczędności właściciele decydują się na zaniżenie sumy ubezpieczenia, co stanowi tylko złudną oszczędność . W rezultacie składka za polisę może być np. o kilkadziesiąt złotych niższa, ale powoduje to niedoubezpieczenie. To sytuacja, w której maksymalna kwota wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania nie wystarczy na pokrycie wszystkich spowodowanych ogniem i innymi zdarzeniami losowymi szkód – dodaje Andrzej Paduszyński.

 

Na co warto zwrócić uwagę kupując polisę?

Przede wszystkim należy wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania. A tak się stanie, gdy pożar zostanie spowodowany przez właściciela umyślnie lub wskutek jego tzw. rażącego niedbalstwa. Co równie ważne, w niektórych zakładach ubezpieczeń niemożliwe będzie objęcie ochroną domu o konstrukcji palnej. Bardzo istotne jest też, aby w momencie zakupu polisy podać sprzedawcy wszystkie informacje na temat stosowanych zabezpieczeń. Jeśli w mieszkaniu czy domu są zamontowane czujniki dymu lub czadu czy też ognioodporne drzwi, wówczas cena ubezpieczenia może zostać obniżona. Należy tylko pamiętać, że wszystkie tego typu ubezpieczenia muszą być w momencie pojawienia się ognia sprawne oraz włączone. Jeśli po pożarze rzeczoznawca stwierdzi, że któreś z nich było nieaktywne, może to również stanowić podstawę do obniżenie wypłaty odszkodowania.

 

Źródło: Compensa TU SA Vienna Insurance Group

 

LICZBA POŻARÓW W BUDYNKACH JEDNO- I WIELORODZINNYCH W 2015 ROKU

Województwo

2013

2014

2015

Dolnośląskie

2 729

2 531

2 847

Kujawsko-pomorskie

1 178

1 194

1 303

Lubelskie

981

966

995

Lubuskie

1 031

959

1 136

Łódzkie

1 563

1 494

1 476

Małopolskie

1 517

1 503

1 728

Mazowieckie

3 054

3 257

3 353

Opolskie

577

568

656

Podkarpackie

852

844

993

Podlaskie

774

812

868

Pomorskie

1 631

1 681

1 719

Śląskie

3 001

2 851

3 182

Świętokrzyskie

481

486

534

Warmińsko-mazurskie

1 521

1 551

1 550

Wielkopolskie

1 603

1 650

1 834

Zachodniopomorskie

947

874

990

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 07.03.2016]

 *Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 07.03.2016].

 

 

Wzrost liczby pożarów domów i mieszkań w 2015 roku – artykuł do pobrania

big tits group