click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Ubezpieczyciele interesują się seniorami

W ciągu kilkudziesięciu lat liczba osób w wieku 65+ podwoi się. Będą oni potrzebowali fachowej opieki i dedykowanych produktów ubezpieczeniowych. Jednak przygotowanie odpowiedniej oferty to nie wszystko. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają przed sobą wiele pracy.

 

Obecnie w Polsce żyje ponad 7 mln osób w wieku 65+, jednak do 2050 r. liczba ta wzrośnie do prawie 15 mln obywateli. W połączeniu z drugim niepokojącym zjawiskiem, jakim jest zmniejszający się przyrost naturalny, seniorzy będą stanowić wtedy ponad 30% społeczeństwa. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zmieniający się styl życia Polaków. Osoby starsze coraz częściej mieszkają samotnie. Model wielopokoleniowego gospodarstwa domowego, zwłaszcza w miastach, powoli zanika. Ponadto, dorosłe dzieci, z przyczyn zawodowych, coraz częściej mieszkają z dala od domu rodzinnego. Powoduje to niemożność stałego opiekowania się rodzicami. Chcą jednak mieć pewność, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia osoba bliska otrzyma natychmiast właściwą pomoc. W związku z tym coraz aktywniej poszukują produktów i usług stworzonych z myślą o zabezpieczeniu osób starszych.

 

Edukacja konsumentów przede wszystkim

Na rynku istnieje obecnie szereg produktów dedykowanych seniorom jednak zainteresowanie nimi utrzymuje się na niższym poziomie niż w innych państwach europejskich. Wynika to z różnych przyczyn. Jedną z nich jest brak odpowiedniej wiedzy po stronie konsumentów.

– Najważniejszym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć branża jest odpowiednie dostosowanie modelu sprzedaży produktów. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszym sposobem dotarcia do seniorów są działania edukacyjne, skierowane zarówno do nich samych, jak i młodszego pokolenia – wskazuje Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.

Kto za to wszystko zapłaci

Ważnym zagadnieniem jest również, na kim spoczywał będzie ciężar kosztów poszczególnych produktów i usług. Obecnie obciążanie leży w znacznej mierze po stronie młodszego pokolenia. Dlatego model biznesowy ubezpieczycieli i instytucji finansowych powinien jako głównych odbiorców przekazu uwzględniać osoby w wieku 30 – 50 lat.

 

– Patrząc jednak na tendencje oraz podejście do oszczędzania osób, które w niedalekiej przyszłości będą odbiorcami tych produktów, sytuacja może ulec zmianie. Poziom zamożności polskich seniorów będzie regularnie rósł, co z pewnością przełoży się na wolumen zakupionych polis – dodaje Piotr Ruszowski.

Najbardziej pożądana jest pomoc medyczna

Jak pokazało ostatnie badanie Mondial Assistance, Polacy najbardziej cenią sobie możliwość uzyskania wsparcia medycznego ze strony profesjonalnych firm. Obecne na rynku produkty ubezpieczeniowe i asystenckie oferują różnorodne formy pomocy. Zapewniają one kompleksową opiekę osobom starszym w ich domach. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu opieki specjalistów – pielęgniarki, rehabilitanta czy psychologa. Zapewniona jest zazwyczaj także organizacja transportu do szpitala, pomoc domowa po hospitalizacji czy opieka nad zwierzętami. Seniorzy mogą również skorzystać z usług asystenckich realizowanych przy wykorzystaniu telefonu.

 

– Zadaniem usług telemedycznych jest zagwarantowanie całodobowej opieki i nadzoru nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz hospitalizowanymi w domu. Specjalistyczne, niewielkie urządzenie, w które wyposażane są osoby objęte wsparciem daje możliwość regularnego pomiaru rytmu serca, analizy aktywności fizycznej, przypomnienia o zażyciu leków i umożliwia wysłanie sygnału o nagłym zdarzeniu do opiekuna lub centrum alarmowego.  Mamy w ofercie również telerehabilitację kardiologiczną mającą na celu ograniczenie postępów chorób serca i wypracowanie właściwych nawyków dietetycznych i dotyczących aktywności sportowej u osób, które mają kłopoty zdrowotne wynikające z chorób układu krążenia – mówi Piotr Ruszowski.

Co dalej

Rynek usług ubezpieczeniowych jest częściowo przygotowany do obsłużenia potrzeb klienta w wieku 65+. Jego rola może czasem być bagatelizowana w kontekście rosnącej sieci miejsc oferujących instytucjonalną pomoc osobom starszym, jak domy pomocy społecznej czy prywatne ośrodki opiekuńcze. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej profesjonalny i przyjazny ośrodek nie jest w stanie zastąpić komfortu własnego miejsca zamieszkania. W związku z powyższym podejmowane w najbliższych latach działania firm ubezpieczeniowych powinny skupić się na zwiększeniu świadomości istnienia produktów dla seniora.

 

Ubezpieczyciele coraz bardziej interesują się seniorami – artykuł do pobrania

big tits group