click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Czego obawiają się hotelarze?

Zdaniem hotelarzy niestabilność polityczna i spowolnienie gospodarcze to główne zagrożenia dla branży w najbliższych trzech latach. Póki co rynek hotelarski nie ma pomysłu, jak sobie z nimi poradzić.

 

Według przygotowanego przez Aon Polska raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce” przedstawiciele branży hotelarskiej za największe zagrożenia dla swojej działalności uznają obecnie odpowiednio: niekorzystne warunki pogodowe i katastrofy naturalne, utratę reputacji oraz zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Z kolei w trzyletniej perspektywie najczęściej wskazywanym przez nich ryzykiem jest niestabilność polityczna, którą w kontekście hotelarstwa należy łączyć z terroryzmem, już teraz uznawanym na rynku za jeden z najpoważniejszych problemów branży[*]. W najbliższych latach wśród najważniejszych zagrożeń wymieniane są także: spowolnienie gospodarcze oraz utrata reputacji.

 

Hotelarze z pewnością trafnie odczytują polityczne i biznesowe trendy, ale, jak wynika z naszego badania, jedynie 33% z nich ma wdrożony plan zarządzania ryzykiem niestabilności politycznej lub dokładnie je przeanalizowało. Można jednak zakładać, że jeśli branża prognozuje wzrost znaczenia tego zagrożenia, to w najbliższym czasie zechce się także dobrze przygotować do związanych z nimi potencjalnych strat. W efekcie spodziewamy się rosnącej popularności ubezpieczeń zapewniających ochronę na wypadek terroryzmu, będącego głównym czynnikiem potęgującym niestabilność polityczną – ocenia Barbara Timofiejuk, Chief Commercial Officer z Aon Polska.

 

Globalne rezultaty badania odzwierciedlają nastroje przeważające w całej branży, co nie oznacza, że w każdym kraju najpoważniejsze ryzyka są definiowane w ten sam sposób. Zagrożenie terrorystyczne i wynikająca z niego niepewność polityczna obecne np. w Turcji, Niemczech, Francji czy Tunezji sprawiają, że w takich krajach jak Polska czy Hiszpania obecny sezon jest dla branży hotelarskiej wyjątkowo dobry. Dlatego hotelarze z tych państw w pierwszej kolejności upatrują zagrożeń w innych czynnikach.

 

Niewątpliwie zagrożenie terrorystyczne niekorzystnie wpływa na sytuację hoteli w wielu krajach Europy Zachodniej czy Afryki Północnej, ale z perspektywy polskiego rynku wciąż jest ono traktowane jako odległe. Hotelarze w naszym kraju dostrzegają przede wszystkim codzienne zagrożenia wynikające z branżowej praktyki, wśród których wymienić można chociażby odpowiedzialność cywilną za ewentualne kradzieże i szkody wyrządzone klientom. Bardzo istotne, przede wszystkim w połączonych ze SPA hotelach o wysokim standardzie, są również kwestie kadrowe, czyli umiejętność budowy i utrzymania wykwalifikowanego zespołu. Trzeba bowiem pamiętać, że poziom obsługi to jeden z kluczowych elementów oceny usługi hotelowej – mówi Jarosław Jezierski, Dyrektor Finansowy w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre. – Jeśli dobra obecnie koniunktura dla hotelarstwa w Polsce ulegnie z czasem osłabieniu, na pewno w pierwszej kolejności nie pozostanie to bez wpływu na obiekty nastawione na masową turystykę. Spodziewamy się także, że w najbliższych latach w skali globalnej, a więc również w Polsce, branżę hotelową w coraz większym stopniu dotykać będzie ryzyko przestępczości komputerowej – dodaje.

 

Hotelarze ubezpieczają się częściej niż inni…

Spośród ponad pięćdziesięciu ryzyk wskazywanych w raporcie Aon Polska rynek ubezpieczeniowy jest w stanie częściowo lub w całości ubezpieczyć niemal 60% z nich. Dotyczy to oczywiście standardowych z tego punktu widzenia sytuacji, jak choćby uszkodzenie mienia czy odpowiedzialność cywilna (OC), ale także zdecydowanie bardziej zaawansowanych, nowoczesnych zagrożeń, np. awarii systemów IT, terroryzmu czy cyberprzestępczości. Co ciekawe, hotelarze wciąż nie uważają tego ostatniego ryzyka za kluczowe, choć o jego bezpośrednim odniesieniu do ich biznesu jest coraz głośniej – na przestrzeni ostatniego roku media na wszystkich kontynentach donosiły o przypadkach kradzieży przez hakerów danych kart płatniczych gości hotelowych.

 

Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że świadomość ubezpieczeniowa hotelarzy jest zdecydowanie większa niż przedstawicieli innych branż. Najlepiej widać to jednak na przykładzie ochrony mienia, którą posiada 100% zapytanych przez nas hotelarzy – średnia dla ogółu respondentów wyniosła zaledwie 57%. Podobnie jest w przypadku polisy OC z tytułu prowadzenia działalności, którą objętych jest 75% hoteli, podczas gdy średnia dla wszystkich branż to tylko 45%. Warto zauważyć, że właśnie to ryzyko było obok zmienności kursów walutowych, najczęściej wskazywaną przyczyną strat poniesionych w branży w ostatnich 12 miesiącach – mówi Jarosław A. Gniadek, Chief Broking Officer z Aon Polska.

 

Wybierając ubezpieczyciela przedstawiciele branży hotelarskiej zwracają przede wszystkim uwagę na jego doświadczenie w branży, zakres i warunki ochrony, posiadane z nim długotrwałe relacje oraz poziom obsługi likwidacji szkód. Z kolei na etapie tworzenia programu ubezpieczeniowego przeważnie korzystają z opinii doradców – aż 62% zarządców hoteli bazuje na opinii brokera lub zewnętrznego konsultanta. Dla 58% kluczowa jest natomiast opinia i doświadczenie wyższej kadry zarządzającej oraz analiza kosztów i korzyści kupowanej polisy.

 

 

O IV edycji raportu Aon Polska:

 

Raport „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce” publikowany jest od 2009 r. i stanowi prezentację najistotniejszych zmian oraz tendencji, które charakteryzują polski rynek zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Zawarte w nim dane oraz wnioski mają za zadanie przybliżyć ideę rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom biznesowym i pozwolić na lepsze zrozumienie korzyści wynikających z praktycznego zastosowania tego typu rozwiązań.

 

W IV edycji badania wzięło udział 1418 przedstawicieli firm i instytucji z całego świata. Polska edycja badania zgromadziła odpowiedzi ze 168 firm. Około 52% respondentów badania globalnego stanowią firmy prywatne, a 35% spółki notowane na giełdach papierów wartościowych. Pozostali respondenci to organizacje rządowe oraz pożytku publicznego. W polskiej edycji badania zdecydowanie przeważały firmy prywatne (83% odpowiedzi), natomiast spółki giełdowe stanowiły niewiele ponad 12% respondentów. Zdecydowanie niższy był również udział organizacji rządowych i pożytku publicznego. Najczęściej reprezentowaną branżą w polskiej edycji badania (11% odpowiedzi) były ubezpieczenia i inwestycje, natomiast branże usług profesjonalnych, transportowa oraz budowlana zgromadziły po 8% udziale. Firmy ubezpieczeniowe oraz budowlane stanowiły najczęściej reprezentowane branże w ramach edycji globalnej.

 

 

O Aon:

 

Firma Aon Polska Sp. z o.o. jest częścią światowego koncernu Aon plc, wiodącego dostawcy usług w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aon na świecie zatrudnia ponad 72 tys. osób, w 500 biurach zlokalizowanych w ponad 120 krajach. Akcje korporacji Aon notowane są na giełdzie w Nowym Jorku (symbol NYSE: AON). Roczne przychody grupy oscylują na poziomie 12 mld USD. Aon cieszy się doskonałą renomą potwierdzoną przyznaniem szeregu nagród i wyróżnień, takich jak: najlepszy broker na świecie, najlepszy pośrednik ubezpieczeń i reasekuracji, najlepsza firma doradcza zarządzająca systemami motywacyjnymi dla pracowników.

 

Firma Aon Polska Sp. z o. o. jest obecna w Polsce od 1992 roku. Specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem oraz usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarczając innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. W Polsce zatrudnia ponad 300 osób, które obsługują ponad 2 tys. klientów, plasując rocznie ponad 740.000.000 PLN składki ubezpieczeniowej.[*] W opracowanym przez Aon raporcie „2016 Terrorism & Political Violence Risk Map” szeroko rozumiana branża turystyczna została zaliczano do sześciu najczęściej atakowanych przez terrorystów branż w 2015 roku.

big tits group