click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Czy senior może ubezpieczyć życie?

Starzejące się społeczeństwo i rosnąca liczba seniorów zwiększa zainteresowanie właśnie tą grupą konsumencką uczestników rynku finansowego, przede wszystkim ubezpieczycieli. Czy dzisiaj mają ofertę dla osób 65+?

 

Ochrona dla seniora dostępna, ale trudniejsza i droższa

W Polsce żyje obecnie ponad 7 mln osób w wieku 65+. Model starzejącego się społeczeństwa powoduje, że w ciągu kilkudziesięciu lat takich osób będzie przynajmniej dwa razy więcej, czyli kilkanaście milionów, i będą stanowić blisko 1/3 populacji. Dlatego zainteresowanie seniorami, ze strony branży ubezpieczeniowej i finansowej, wciąż rośnie. Czy już dzisiaj mają skrojoną na miarę, dopasowaną do możliwości i potrzeb ofertę?

 

– Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia w Concordii, mogą tego dokonać na każdym etapie swojego życia, także w zaawansowanym wieku. Trzeba jednak zaznaczyć, że w zależności od liczby lat – na innych warunkach. Im jesteśmy młodsi, tym łatwiej jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie i to w zakresie oraz na sumy wybierane z szerszej palety. W dojrzałym wieku mamy więcej dodatkowych obowiązków przy zawarciu umowy, takich jak wypełnienie ankiet zdrowotnych czy konieczność odbycia badań lekarskich. Z tego punktu widzenia lepiej więc zdecydować się na wykupienie polisy wtedy, gdy jest się młodszym, tj. np. kiedy zakłada się rodzinę, ma kogoś na utrzymaniu lub bierze kredyt i nie chce, żeby jego spłacanie przeszło na bliskich – mówi dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Stali klienci ubezpieczycieli, po przekroczeniu określonego wieku, zazwyczaj mogą kontynuować ochronę aż do śmierci, przy czym zakres i sumy ubezpieczenia ulegają zmianie.

 

Potrzebna edukacja

Na rynku znajdziemy szereg produktów dedykowanych seniorom. Jednak zainteresowanie nimi utrzymuje się na niższym poziomie niż w innych państwach europejskich. Potrzebna jest edukacja nie tylko osób bezpośrednio korzystających z tych produktów, ale też ich dzieci czy wnuków, którzy bywają motywatorem i pomagają w podejmowaniu decyzji o zakupie bądź przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej. Często przeznaczają też na to własne środki. Ważna jest również edukacja w zakresie relacji wielkości składki do sumy ubezpieczenia, czyli wypłaty po śmierci posiadacza polisy.

 

W niektórych opcjach suma ubezpieczenia na życie seniora może wynieść ponad 20 000 zł. Mogłaby być oczywiście nawet wyższa, ale wiązałoby się to ze zbyt dużym wzrostem składki, co prawdopodobnie byłoby nieakceptowalne dla klientów – mówi dr Filip Przydróżny z Concordii.

 

Kredyt do emerytury

Wobec rosnącej przeciętnej długości życia, zwiększa się też czas aktywności zawodowej i przesuwa się wiek emerytalny. Taka tendencja, na dłuższą metę, wydaje się nieunikniona. Akceptują ją banki, coraz częściej umożliwiające spłatę kredytu hipotecznego nawet do wieku 65 i więcej. W takich kredytach ważną rolę odgrywa ubezpieczenie na życie, stanowiące w wielu przypadkach warunek otrzymania kredytu.

 

– Staramy się również wydłużać pełną ochronę w produktach bankowych. Dla ubezpieczeń zawieranych jako zabezpieczenie kredytu, ochrona za zgon spowodowany chorobą trwa nawet do 75 roku życia – dodaje dr Filip Przydróżny.

 

 

big tits group