click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Inwestor czy środki unijne?

Każda firma, bez względu na branżę oraz zasięg działania, potrzebuje kapitału na rozpoczęcie swojej działalności i dalszy rozwój. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania jest główną barierą ograniczającą rozwój nowo powstających przedsiębiorstw. Z jakich opcji może skorzystać młody przedsiębiorca?

Środki unijne także na start

W Polsce nadal dużą popularnością cieszą się dotacje unijne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku młodych przedsiębiorstw, zwykle otrzymują je tylko wyjątkowo innowacyjne projekty i należy znaleźć taki program, w który dana firma idealnie się wpasowuje swoim biznesplanem. Nie dość, że jest to trudne, to jeszcze złamanie którejś z zasad umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków. Innym sposobem jest skorzystanie z pożyczki z środków unijnych. Tak zwana inicjatywa Jeremie to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską. Środki z inicjatywy przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy nie mogą uzyskać finansowania w banku komercyjnym, ze względu na brak historii, czy też na brak odpowiedniego zabezpieczenia. Nowo powstałe firmy świetnie więc pasują na beneficjentów pożyczek z tych funduszy. Środki są dystrybułowane w różnych województwach na różnych zasadach. Muszą być one przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, tworzenie nowych miejsc pracy, na cele inwestycyjne itp., czyli dokładnie na to, czego nowe przedsiębiorstwa potrzebują.

COSME, czyli miliardy dla MŚP

COSME to kolejny program unijny przeznaczony także dla młodych przedsiębiorców. Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz rozwój sektora MŚP. Budżet programu to 2,3 miliarda euro dla całej UE, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Dla młodego przedsiębiorcy oznacza to przede wszystkim możliwość skorzystania z pożyczki, pomimo braku zabezpieczeń i znikomej historii w banku. Otrzymane fundusze same mogą natomiast stanowić zabezpieczenie, czyli dzięki nim przedsiębiorca może otrzymać kredyt lub leasing. Przewagą takiego sposobu finansowania jest oczywiście utrzymanie niezależności przedsiębiorcy – dodaje Paweł Mazur.

Aniołowie biznesu a venture capital

Jednym ze sposobów na pozyskanie funduszy dla nowo powstałej firmy jest skorzystanie z pomocy inwestora. Przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku, a ich pomysł jest innowacyjny i jeszcze mało znany, mogą liczyć na aniołów biznesu lub fundusz venture capital. Aniołowie biznesu, to zazwyczaj osoby prywatne, które albo już odeszły z biznesu i szukają nowego sposobu na zysk, albo interesują się tematyką, jaką zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Taka osoba nie tylko wnosi do firmy pieniądze, ale i wiedzę merytoryczną oraz zdobyte przez lata kontakty biznesowe. Natomiast fundusze venture capital to większe firmy, podmioty rynku kapitałowego, będące częścią sektora Private Equity. To, co łączy oba sposoby inwestowania, to nie tylko czas, jaki firma jest na rynku i jej innowacyjność, ale i okres pomocy, który zwykle trwa od 3 do 6 lat. Istotną różnicą jest natomiast wielkość firmy, w jaką są w stanie inwestować. Aniołowie biznesu sami decydują o tym, czy warto angażować się w firmę o małym kapitale, natomiast firmy z venture capital zwykle nie interesują się przedsiębiorstwami wartymi mniej niż milion zł.

Pomimo oczywistych zalet wynikających z pozyskania inwestora, są też wady, szczególnie uciążliwe dla młodych, ambitnych przedsiębiorców – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes. – Wraz z przekazaniem firmie środków finansowych, inwestor staje się udziałowcem przedsiębiorstwa. W ten sposób ma realny wpływ na kierunek rozwoju firmy. Jednak założyciel nie powinien obawiać się zwolnienia – jego wiedza jest dla inwestorów niezbędna do utrzymania firmy na rynku.

Wybór odpowiedniego źródła finansowania firmy zależy od indywidualnego podejścia przedsiębiorcy i jego planów dotyczących dalszego zarządzania. Zanim jednak zapadnie decyzja, warto skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych osób z branży, np. doradców biznesowych, którzy przestawią możliwe scenariusze i pomogą wybrać najlepszą opcję.

 

big tits group