click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Kto nie dostanie pieniędzy z AC?

  • ·         Według policji najbardziej zagrożone kradzieżami samochodów i kolizjami województwa to mazowieckie, śląskie i dolnośląskie.
  • ·         Od kradzieży i samodzielnie spowodowanych szkód chroni kierowców polisa AC.
  • ·         Podwyżki cen OC nie wpłynęły na spadek zainteresowania kupnem AC, ale nadal ma je tylko co czwarty kierowca.

 

Z danych policji wynika, że woj. śląskie i dolnośląskie znajdują się na czele regionów najbardziej zagrożonych kolizjami – z ostatnich dostępnych danych wynika, że w styczniu 2017 roku miało tam miejsce odpowiednio 4817 i 3538 zdarzeń. Mazowsze jest z kolei liderem wśród województw z największą liczbą skradzionych samochodów. W 2016 r. odnotowano łącznie 2720 tego typu przestępstw. W drugim pod tym względem woj. śląskim skradziono 2476 samochodów. Zarówno po kolizji, gdy kierowca sam zniszczy auto, jak i kradzieży, ochronę ubezpieczeniową zapewnia autocasco. Wciąż stosunkowo niewiele osób ma taką polisę.

 

Większość kierowców rezygnuje z zakupu tego produktu, ponieważ w przeciwieństwie do OC to ubezpieczenie jest dobrowolne. Na czterech posiadaczy obowiązkowej polisy tylko jeden ma również AC – wynika z analizy udostępnianych przez KNF danych. Pocieszające w tym jest to, że obserwowane od 2015 r. podwyżki cen OC nie przełożyły się na dodatkowy spadek zainteresowania AC – tłumaczy Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

 

Jak dobrze kupić AC?

W przypadku obowiązkowego OC najczęstszym kryterium wyboru ochrony jest cena, bo zakres polisy jest ustawowo taki sam we wszystkich firmach. Trzeba natomiast pamiętać, że przy AC w pierwszej kolejności ważny jest zakres polisy, a nie wysokość składki. Poniżej lista czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy.

 

  • ·         Ryzyko kradzieży

W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy dana oferta na pewno obejmuje ryzyko kradzieży. Jeżeli bowiem właścicielowi auta nie zależy na tego typu ochronie, może sporo zaoszczędzić poprzez wyłączenie tego ryzyka z polisy.

 

  • ·         Suma ubezpieczenia

W momencie zawierania umowy autocasco, należy precyzyjnie ustalić wartość pojazdu – od tego zależy suma ubezpieczenia i wysokość składki. Zaniżona wycena pojazdu w przypadku tzw. szkód całkowitych (np. kradzież auta czy jego doszczętne zniszczenie) może skutkować wypłaceniem odszkodowania niższego niż rzeczywiście poniesione straty. Natomiast podanie wyższej wartości pojazdu niż faktyczna, nie wpłynie na wypłatę wyższego odszkodowania. Ubezpieczyciel dokona szczegółowej wyceny wartości pojazdu na dzień szkody i to będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Określenie zbyt wysokiej sumy ubezpieczenia może jedynie niepotrzebnie zawyżyć składkę.

 

  • ·         Wariant ubezpieczenia

Zazwyczaj istnieje możliwość wyboru pomiędzy wariantem kosztorysowym (gotówkowym) a serwisowym (bezgotówkowym). W pierwszym przypadku kierowca dokonuje napraw we własnym zakresie, a ubezpieczyciel wypłaca mu sumę zaakceptowaną przez kierowcę, która zawarta jest w kosztorysie szkody. Jest to opłacalne głównie w przypadku starszych pojazdów. Z kolei wariant serwisowy polecany jest właścicielom nowszych samochodów. Ten model zakłada skierowanie auta do warsztatu, który rozlicza się z ubezpieczycielem bez udziału właściciela samochodu.

 

  • ·         Udziały własne i amortyzacja

Wybierając odpowiednie AC, warto sprawdzić możliwość zniesienia udziałów własnych oraz amortyzacji części. Pierwszy element uchroni przed pomniejszeniem odszkodowania o stałą kwotę (np. 250 zł) lub procent (np. 10%) wartości szkody, które kierowca zobowiązuje się pokryć zawierając umowę ubezpieczenia. Zniesienie amortyzacji uchroni przed pomniejszeniem wartości części koniecznych do przeprowadzenia naprawy auta. W ubezpieczeniu AC udziały własne mają duże znaczenie dla wysokości składki. Im wyższy jest udział własny w szkodzie, tym niższa będzie cena ubezpieczenia. Jednocześnie, wysoki udział własny oznacza, że ubezpieczyciel zwróci tylko część kosztów, które zostały poniesione podczas naprawy pojazdu.

 

Dopiero po wybraniu zakresu polisy AC, przychodzi czas na porównanie cen. Choć w przypadku autocasco wysokość składki ma znaczenie drugorzędne, to należy dobrze sprawdzić oferty u co najmniej kilku ubezpieczycieli. Może się bowiem okazać, że za tę samą ochronę u jednego ubezpieczyciela zapłacimy więcej, a u drugiego dużo mniej. Dobre rozeznanie w ofertach uchroni nas przed przepłaceniem – dodaje Jakub Nowiński z Superpolisa Ubezpieczenia.

 

Dla zobrazowania, dlaczego warto porównywać ceny u kilku towarzystw ubezpieczeniowych, multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia przygotowała wyliczenia dla przykładowego kierowcy: 34-latka z prawem jazdy od 11 lat, który OC kupuje od 8 lat, AC od 4 lat i nie notował do tej pory szkód. Jego samochód to 4-letni VW Golf o wartości 37 tys. zł, mocy 105 KM i pojemności 1.2 l. Jeśli ten kierowca chciałby kupić AC w Warszawie, to za ten sam wariant autocasco u jednego ubezpieczyciela zapłaciłby 1 118 zł, a u innego już 5 878 zł, to o ponad 4 tys. zł więcej za taki sam zakres!

Sprawcy kolizji i ofiary kradzieży nie dostaną pieniędzy bez AC – informacja prasowa

big tits group