click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Czy w branży finansowej jest miejsce dla kobiet?

 

  • W badaniu Antal oraz CFA Society Poland „Kobiety w finansach”*, 70 proc. respondentów stwierdziło, że kobiety w branży finansowej pełnią jedynie wspierającą rolę.
  • ¾ ankietowanych przyznało, że w sektorze finansowym występują bariery utrudniające kobietom rozwój kariery, problemem jest przede wszystkim ich uwikłanie w role tradycyjne.
  • Przeprowadzone przez firmę Oliver Wyman badania nie napawają optymizmem – do 2048 roku nadal mniej niż 30 proc. funkcji kierowniczych w finansach na świecie mają pełnić kobiety.

W badaniu „Kobiety w finansach” przeprowadzonym przez Antal oraz CFA Society Poland przyszłość kobiet w branży finansowej maluje się w znacznie lepszych barwach niż w ostatnich latach. 72 proc. respondentów uważa, że sytuacja kobiet na rynku pracy w tym sektorze uległa poprawie, 24 proc. nie widzi większych zmian, a tylko 4 proc. odpowiedziało, że jest ona gorsza. Znacznie mniej optymistyczne są jednak odpowiedzi dotyczące roli kobiet w branży finansowej. Tylko 12 proc. badanych twierdzi, że kobiety pełnią w niej strategiczną rolę, a aż 70 proc. uważa, że jest to jedynie rola wspierająca.

Kobieta – menedżer to w świecie finansów rzadkość

Kobiety z powodzeniem mogą pełnić funkcje kierownicze, czego najlepszym dowodem są liczby – odsetek kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w Polsce wynosi już 40 proc.** Niestety, w branży finansowej nadal nie jest to tak oczywiste. Większość stanowisk menedżerskich zajmują mężczyźni, a przeprowadzone przez firmę Oliver Wyman*** badania nie napawają optymizmem – do 2048 r. nadal mniej niż 30 proc. funkcji kierowniczych w finansach na świecie mają pełnić kobiety.

Należy jednak podkreślić, że w Polsce sytuacja nie jest najgorsza – odsetek kobiet-menedżerów wynosi 24 proc., dla porównania – w skali światowej jest to zaledwie 16 proc. Widać to na polskim rynku, gdzie coraz częściej w branży finansowej spotykamy kobiety na stanowiskach kierowniczych. Pozostaje mieć nadzieję, że trend ten będzie się utrzymywał i coraz więcej firm finansowych dostrzeże potencjał kobiet. W naszej Spółdzielni nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że wyznacznikiem predyspozycji do pracy nie jest płeć, a przede wszystkim talent, kompetencje oraz zaangażowanie. Współpracujemy z ludźmi, którzy rozumieją pojęcie równości i darzą się wzajemnym szacunkiem bez względu na religię, przekonania czy właśnie płeć. Dowodem na to na pewno jest fakt, że na 878 współpracowników Spółdzielni aż 391 to kobiety , a jedno z głównych stanowisk obejmuje kobieta – mówi Katarzyna Dmowska, Wiceprezes ANG Spółdzielni.

Czy matka może odnieść sukces w branży finansowej?

Twórcy badania „Kobiety w finansach” zapytali również respondentów o zalety i wady pracy w finansach. Ponad połowa z nich jako najważniejsze zalety wskazała uznanie w pracy, wysokie zarobki oraz możliwość nieustannego rozwoju. Badanym brakuje jednak w firmach z branży kultury organizacyjnej wspierającej zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Między innymi ta wada sprawia, że kobiety mają trudności z rozwijaniem kariery w świecie finansów. 75 proc. respondentów uważa, że w sektorze finansowym występują bariery uniemożliwiające kobietom pracę, należy do nich przede wszystkim uwikłanie w role tradycyjne (64 proc.), ale też pomijanie kobiet przy awansach (54 proc.) czy dająca się odczuć solidarność mężczyzn (47 proc.).

Kobiety, a zwłaszcza matki, często zmuszone są z czegoś zrezygnować i zazwyczaj wybór pada na pracę. Zbyt długa przerwa w aktywności zawodowej utrudnia jednak późniejszy powrót do kariery. Wyjściem z sytuacji jest znalezienie takiej pracy, która pozwoli na samodzielne zarządzanie czasem. Jest to możliwe – także w branży finansowej. W naszej organizacji pracują mamy i bez problemu godzą życie zawodowe z tym prywatnym – zapewniamy m.in. elastyczne godziny pracy i nie narzucamy planów sprzedażowych, przez co nie odczuwa się presji wyników. Szanujemy work-life balance i skutecznie go praktykujemy. Mam nadzieję, że kobiety zaczną coraz śmielej mówić o swoich oczekiwaniach wobec pracodawców, a dzięki swoim umiejętnościom, empatii i etycznemu podejściu do pracy wniosą wiele dobrego do branży finansowej – dodaje Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

 

 

*http://cfapoland.org/pl/2018/04/czy-sektor-finansowy-ma-meska-twarz-raport-women-in-finance-juz-dostepny/

**Badanie „Women in Business 2017”, opracowane przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton

** *http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/june/WiFS/WomenInFinancialServices_2016.pdf

big tits group