click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Zgodziłeś się zostać współkredytobiorcą? Sprawdź swoją zdolność kredytową

 

  • Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2017 r. w Polsce 309 tys. osób poręczyło kredyt; dla 11,5 proc. wiązało się to z negatywnymi konsekwencjami.
  • Z powodu podżyrowania kredytu, który przestał być obsługiwany, prawie 37 tys. osób zostało wpisanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.
  • Poręczenie kredytu negatywnie wpływa na zdolność kredytową żyranta nawet przy prawidłowej spłacie należności przez kredytobiorcę.

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), poręczanie kredytu w ostatnich latach traci w Polsce na popularności. W ubiegłym roku 309 tys. osób poręczyło kredyt, to o prawie połowę mniej niż jeszcze 4 lata temu. Wyższa jest natomiast średnia kwota podżyrowanego kredytu – w 2014 r. wynosiła 30,8 tys. zł, w 2017 r. już 43,5 tys. zł. W przypadku kredytów mieszkaniowych liczby te są znacznie wyższe. Średnia kwota takiego kredytu wyniosła 122,43 tys. zł.

Za poręczony kredyt jesteśmy odpowiedzialni, jak za własny

Z powodu podżyrowania kredytu, który przestał być obsługiwany, prawie 37 tys. osób zostało wpisanych do prowadzonego przez BIG InfoMonitor Rejestru Dłużników, a tylko w ubiegłym roku 11,5 proc. poręczycieli podpisało umowy na kredyt, który jest spłacany z opóźnieniem przekraczającym 90 dni.

Natomiast zdecydowanie bardziej popularne jest proszenie członków rodziny bliższej czy też dalszej, czy też znajomych o przystąpienie z nami do kredytu celem podwyższenia nam zdolności kredytowej .

Osoby poproszone o taką przysługę, muszą bardzo poważnie przemyśleć tę decyzję. Muszą pamiętać, że zostając współkredytobiorcami są w pełni odpowiedzialni za całe zobowiązanie. Jeżeli zobowiązanie nie będzie prawidłowo obsługiwane, kredytodawca zwróci się do nas w sprawie spłaty, a zła historia obsługi tego zobowiązania będzie miała negatywny wpływ na naszą wiarygodność kredytową w przyszłości. Jesteśmy ludźmi i musimy pomagać sobie nawzajem, ale musimy to robić z rozwagą, na chłodno, nie pod wpływem emocji – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Każde poręczenie kredytu obniża naszą zdolność kredytową

Zadaniem współkredytobiorcy jest podwyższenie zdolności kredytowej osoby zaciągającej kredyt. To oznacza, że oddajemy swoje dochody jako źródło spłaty tego zobowiązania. Poprzez przystąpienie do kredytu bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za cały dług, bez względu na to, na którym miejscu w umowie kredytowej zostaną zapisane nasze dane. Każde zaciągnięcie kredytu zawsze odnotowywane jest w BIK-u i niezależnie od tego, czy zobowiązania spłacane są przez kredytobiorcę w terminie, ma to negatywny wpływ na zdolność kredytową współkredytobiorcy.

Jeżeli w trakcie spłacania przez kredytobiorcę kredytu, przy którym jesteśmy współkrdytobiorcą, będziemy chcieli starać się o kredyt na własne cele, bank na pewno sprawdzi naszą sytuację w Biurze Informacji Kredytowej. Tam zobaczy, że posiadamy już kredyt i odliczy nam od zdolności pełną kwotę kredytu, przy którym jesteśmy „tylko” współkredytobiorcą.  Każdy współkredytobiorca jest odpowiedzialny solidarnie za całą kwotę zobowiązania – dodaje Katarzyna Dmowska.

big tits group