click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

17 tys. firm w Polsce nie dostaje pieniędzy od swoich kontrahentów

  • Kilkanaście tysięcy firm w Polsce korzysta z usługi pośrednika w rozliczeniach finansowych*. Oznacza to, że pieniądze za swoje faktury otrzymuje nie od swoich kontrahentów, a z innej instytucji finansowej – w tym przypadku faktoringowej.
  • Powodem jest rosnąca popularność faktoringu wynikająca z uciążliwego, ale powszechnego zwyczaju w polskiej gospodarce – dokonywania płatności nawet kilka miesięcy po wystawieniu faktury.
  • Jeszcze 5 lat temu, w 2013 roku, z takiej formy wsparcia korzystało jedynie 5,4 tys. firm, czyli ponad 3 razy mniej niż obecnie.

 

16,9 tys. firm w Polsce dostaje przelewy za część wystawionych faktur nie od swojego kontrahenta, a od innych instytucji finansowych włączanych w rozliczenia. Chodzi o faktorów, którzy jako podmioty trzecie, w zamian za prowizję, przekazują przedsiębiorcom ich pieniądze znacznie szybciej, czasem nawet w 24 godziny od wystawienia faktury. W zeszłym roku takich faktur, które trafiły do finansowania było 14,5 mln. Powodem są długie terminy na zapłatę faktur – uciążliwe, ale powszechnie stosowane w polskiej gospodarce. Zapłata dokonywana przez podmioty trzecie oznacza szybszy wpływ zarobionych środków i większe możliwości inwestowania i rozwoju dla firm.

 

Polscy przedsiębiorcy pomimo dobrej koniunktury i rozwoju gospodarczego nie dążą do skracania terminów w jakich regulują swoje zobowiązania za towary i usługi. Przeciąganie przelewów prowadzi do zatorów płatniczych, które dobijają biznes w Polsce. Co więcej jak wynika z badania BIG InfoMonitor dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego nie dostają całości należności.

 

Tak długi czas oczekiwania zmusza firmy do szukania finansowania pomostowego, które pozwoli przedsiębiorcy znacznie szybciej otrzymać należne mu pieniądze z wystawionej i niekwestionowanej faktury. Coraz częściej takim finansowaniem jest faktoring. Z tego typu usług w 2018 roku skorzystało ponad 3 razy więcej przedsiębiorców niż jeszcze pięć lat temu (w 2103 było ich 5,4 tys.).

 

Coraz częściej faktoring jest dla small biznesu częścią długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która pozwala precyzyjnie planować wpływy, a zatem i inwestycje. Dla większej części to zawór bezpieczeństwa pozwalający odsunąć ryzyko utraty płynności. Faktoring to mechanizm polegający na przelewie należności z faktury od razu po jej wystawieniu, ale przez podmiot trzeci, taki model zwiększa bezpieczeństwo obrotów handlowych. Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie finansowania pomostowego są coraz większe, co potwierdzają roczne dane branży – ocenia Maciej Wilk – Dyrektor Regionu Śląskiego w eFaktor S.A.

 

Ćwierć biliona w faktoringu

Podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów powierzono w 2018 r. 242,8 mld zł, a razem z podmiotami nie należącymi do związku liczba ta znacząco przekroczyła ćwierć biliona złotych. Faktorzy zanotowali 26,7% wzrostu rok do roku. Jeszcze pięć lat temu (w 2013 roku) wartość wykupionych wierzytelności wyniosła zaledwie 129 mln zł.

W Europie faktoring najbardziej popularny jest w Portugalii i we Włoszech, ale także w takich krajach jak Wilka Brytania, Irlandia czy Holandia tzw. współczynnik nasycenia faktoringiem jest znacznie wyższy niż w Polsce.

Rozwój zakresu prowadzonej przez firmy działalności oraz wzrost sprzedaży produktów i usług, które mają miejsce w okresie wzrostu gospodarczego spowodowało zwiększenie liczby i wartości wystawionych faktur. Niestety – dobra koniunktura nie skróciła za to czasu oczekiwania na zapłatę. Szybszy dostęp do własnych, już zarobionych pieniędzy podnosi konkurencyjność firm, ale dla wielu jest kwestią być albo nie być. Dla przedsiębiorców to nie tylko szybszy wpływ środków, ale i wsparcie w negocjacjach z trudnym partnerem biznesowym.

 

– Są sytuacje, kiedy przedsiębiorca ma opory w przypominaniu swojemu partnerowi o upływającym terminie przelewu, z obawy przed popsuciem relacji. Wtedy taką role przejmuje faktor i dyscyplinuje podmiot, który ociąga się z zapłatą. Wg badań przedsiębiorcy najbardziej w takiej metodzie finansowania cenią sobie elastyczność i łatwość procesowania wniosków. Zwiększanie płynności firm poprzez szybsze przekazywanie im środków pieniężnych pozwala im na stabilny rozwój, inwestycje i ekspansję – wyjaśnia Maciej Wilk z eFaktor S.A.

 

*Dane Polski Związek Faktorów

big tits group