click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Obsługa klienta bez dodatkowej ochrony medycznej

  • Najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta.
  • Zaledwie 18 proc. kasjerów ma dostęp do prywatnej opieki medycznej.
  • Sprawny dostęp do świadczeń medycznych może zmniejszyć zachorowalność wśród pracowników oraz ograniczyć ilość i długość zwolnień lekarskich.

 

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Kasjer na rynku pracy. Zarobki, rozwój i oczekiwania”, aż 29 proc. ogłoszeń o pracę w III kwartale 2018 roku stanowiły ogłoszenia o rekrutacji specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Kasjerzy stanowią często pierwszą linię kontaktu z daną marką handlową. Chociaż ta grupa pracowników znajduje się na najniższych szczeblach hierarchii, to właśnie oni mają duży wpływ na budowanie wizerunku marki i relacji z klientami. Warto więc o nich odpowiednio zadbać.

 

Sytuacja kasjera na rynku pracy

Wprawdzie rynkowe doniesienia pokazują, że płace kasjerów regularnie rosną, a pracodawcy wprowadzają programy rozwoju kariery czy benefity pozapłacowe, to rzadko obejmują one dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, zaledwie 18 proc. kasjerów i sprzedawców może liczyć na dostęp do tego typu świadczeń.

Praca kasjerek i kasjerów jest ciężka fizycznie i bardzo wymagająca. Od lat należą oni do grupy podwyższonego ryzyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy czy problemów z krążeniem.  W związku z tym ich pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na zapewnienie im dostępu do jak najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy oraz nie ograniczać ich jedynie do odbywających się co kilka lat badań okresowych – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

 

Profilaktyka powinna być na pierwszym miejscu

Odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy przez przedsiębiorców może okazać się istotnym wsparciem w zmniejszaniu zachorowalności wśród pracowników oraz ograniczaniu liczby czy długości zwolnień lekarskich. Wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy na kasjerów oraz niski poziom bezrobocia powinny skłonić zatem pracodawców do zapewnienia zatrudnionym ułatwionego dostępu do opieki medycznej. Rozwiązaniem, które może to ułatwić, są na przykład grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

 

Działania prozdrowotne pracodawcy powinny uwzględniać również właściwą profilaktykę. Jednym ze sposobów na jej zapewnienie jest uzupełnienie ubezpieczenia o odpowiednie pracownicze programy profilaktyczne. Pomagają one sprawnie i regularnie kontrolować stan zdrowia pracowników. Wybierając wariant polisy i zestaw uwzględnionych w niej świadczeń, pracodawcy powinni brać pod uwagę dwie kwestie. Na jakie schorzenia narażeni są zatrudnieni z uwagi na wykonywane obowiązki i ich wiek – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

 

W przypadku dbałości o stan zdrowia kasjerów przedsiębiorcy powinni w szczególności uwzględnić profilaktykę nabytych wad postawy oraz świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów. Biorąc pod uwagę, że większość sprzedawców narażona jest również na problemy z krążeniem, warto zapewnić im również dostęp do profilaktyki kardiologicznej.

 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla kasjerów i sprzedawców powinno zatem uwzględniać dostęp m.in. do następujących świadczeń:

  • konsultacje ortopedyczne i kardiologiczne,
  • badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny,
  • EKG, ECHO serca,
  • rehabilitacja narządów ruchu.

 

 

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

big tits group