click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

Setki tysięcy osób pracują na dwa etaty

  • Prawie 850 tys. osób pracuje w więcej niż jednym miejscu.
  • Wynikające z tego przemęczenie może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, jak schorzenia kardiologiczne, neurologiczne czy wady postawy.
  • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozawalają zapewnić pracownikom szybki dostęp do odpowiedniej profilaktyki w ramach medycyny pracy.

Z opublikowanych przez GUS informacji o rynku pracy wynika, że w drugim kwartale tego roku 849 tys. osób pracowało w więcej niż jednym miejscu[1]. To 5% ogółu pracujących Polaków. Zatrudnienie w kilku miejscach równocześnie sprawia, że pracownik może spędzać w pracy więcej niż 8 godzin dziennie. Przez to ma zbyt mało czasu na odpoczynek i regenerację organizmu.

Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Prowadzi przede wszystkim do przemęczenia, które może być przyczyną różnych, czasem przewlekłych schorzeń. Wpływa też na naszą koncentrację, co z kolei zwiększa podatność na urazy i wypadki w pracy. Pracodawcy, którzy wiedzą że ich pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach naraz powinni zadbać o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia

Oto kilka problemów, z którymi mogą zmagać się pracownicy zatrudnieni na więcej niż jeden etat:

  • Otyłość i problemy kardiologiczne

Osoby spędzające wiele godzin w pracy zazwyczaj nie dbają o zachowanie odpowiedniej diety, co prowadzi do otyłości. Nie dość, że sama w sobie jest chorobą przewleką, to może prowadzić do innych powikłań, nawet śmiertelnych. Najczęściej jej efektem jest miażdżyca, a także nadciśnienie. Nadmierne otłuszczenie organów może też zaburzyć ich prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza serca. Dlatego pracownicy ci powinni mieć stały dostęp do profilaktyki kardiologicznej, a w szczególności badania EKG i możliwości regularnego sprawdzania poziom cholesterolu.

  • Problemy ortopedyczne

Wykonywanie wielu zawodów może wiązać się z długotrwałym przebywaniem w wymuszonej, nieergonomicznej pozycji. Spędzanie w niej nawet paru godzin dziennie może prowadzić do nabytych wad postawy, a wśród osób zatrudnionych w kilku miejscach równocześnie i pracujących więcej niż 8 godzin dziennie, ryzyko uszkodzenia kręgosłupa zdecydowanie wzrasta. Problemy z tego wynikające mogą wymagać długotrwałego leczenia i rehabilitacji.  Jeżeli zmiany zostaną wykryte zbyt późno, to mogą okazać się nieodwracalne. Warto zatem zapewnić pracownikom możliwość systematycznego badania stanu kręgosłupa za pomocą diagnostyki obrazowej.

  • Problemy neurologiczne

Trzecią grupą chorób, do których może prowadzić przemęczenie, są problemy neurologiczne. Pracodawcy powinni zwracać na nie szczególną uwagę. Jak wynika z danych gromadzonych przez ZUS, są one w pierwszej 5. przyczyn absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników. W zeszłym roku wystawiono ponad 1 milion zwolnień z tego tytułu[2]. Choroby układu nerwowego, na które cierpią pracownicy są też często powiązane z wymienionymi wyżej schorzeniami.

 

Odpowiednia profilaktyka minimalizuje ryzyko problemów zdrowotnych

Zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy jest jednym z obowiązków ustawowych pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że zapewnienie im możliwości regularnego sprawdzania stanu zdrowia wpływa na liczbę i długość absencji chorobowej.

Długotrwała nieobecność pracownika stanowi dla pracodawcy nie tylko obciążenie organizacyjne, ale i finansowe. Generuje dodatkowe koszty, np. w postaci zatrudnienia zastępstwa. Dlatego pracodawcy powinni dbać o utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu, o zapewnienie im dostępu do odpowiedniej profilaktyki. Wybierając świadczenia medyczne oferowane pracownikom warto pamiętać o dopasowaniu ich zarówno do charakteru pracy, jak i wieku pracowników – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Według danych ZUS zaprezentowanych w analizie „Absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych I-IV 2019 r.” wynika, że pracodawcy wydali w tym okresie ponad 2 mld zł na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy finansowane ze środków zakładów pracy i FGŚP.

 

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

[1] Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 roku (dane wstępne), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.

[2] Absencja chorobowa w 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2019.

big tits group