Close

Dorota Kopczyńska

Kredyt na kocią łapę

Formalizacja związku ma plusy i minusy – bywa, że dla banków więcej jest tych drugich. Małżeństwo traktowane jest w banku jako jedno gospodarstwo domowe, dlatego wspólne dochody pomniejszane są przez koszty utrzymania tylko jednego gospodarstwa. Inaczej wygląda sytuacja par pozostających w związkach nieformalnych. W ich przypadku banki stosują różne podejście do problemu – niektóre uznają […]

Czytaj więcej...

Dlaczego jeden kierowca dostaje tak różne ceny OC?

Kupując obowiązkowe OC, którego zakres jest odgórnie narzucony przez ustawę, właściciele pojazdów kierują się przede wszystkim wysokością składki. Jak się okazuje, bez weryfikacji ceny polisy u różnych ubezpieczycieli, kierowcy ryzykują zakup OC na niekorzystnych warunkach finansowych. Różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą dostępną na rynku polisą OC dla jednego kierowcy może sięgać nawet kilkuset procent – […]

Czytaj więcej...

Kobiety z coraz większymi długami

• W ciągu roku średnia wartość zadłużenia kobiet wzrosła o ponad 2 000 zł, przy czym długi mężczyzn zmalały o taką samą wartość.
• Coraz częściej zadłużone są samotne matki, utrzymujące się ze środków MOPS i 500+.
• Największe długi ma 43-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego, z zobowiązaniem o wartości ponad 39 mln zł.

Czytaj więcej...