preloader

Brandscope Sp. z o.o.
ul. Aleja Grunwaldzka 523,
80 – 320 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000377220
NIP: 586-22-64-082

Przewiń w dół

Jest miejsce dla ubezpieczeń w mediach

Łącznie 5,5 tys. publikacji i ekwiwalent reklamowy na poziomie 36

mln zł – podsumowujemy nasze kampanie media relations

prowadzone w 2022 r. dla firm z branży ubezpieczeniowej.

Firma konsultingowa Brandscope prowadzi działania PR na rzecz podmiotów z takich branż jak finanse, energetyka czy nieruchomości, a jedną z jej podstawowych specjalizacji jest opracowywanie strategii komunikacji i prowadzenie kampanii media relations dla przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W portfolio agencji znajdują się realizacje projektów na zlecenie wiodących zakładów ubezpieczeń, brokerów, firm świadczących usługi assistance oraz multiagencji. W 2022 r. dwa odrębne, dedykowane tematyce ubezpieczeń zespoły Brandscope z Sopotu i Krakowa wygenerowały łącznie 5,5 tysięcy publikacji w prasie, internetowych serwisach informacyjnych i mediach RTV, a łączny ekwiwalent publikacji wyniósł 36 mln zł.

– Ten wynik to potwierdzenie, że ubezpieczenia są naszym naturalnym środowiskiem, zarówno w obszarze B2B, jak i B2C. To także jednoznaczny dowód, że wbrew częstym opiniom w mediach jest miejsce do zagospodarowania przez tematykę ubezpieczeniową – mówi Wojciech Makać, Prezes Zarządu w Brandscope.

Zasięg dotarcia i kontekst

Publikowane w zeszłym roku przy udziale Brandscope publikacje pojawiały się w drukowanych i elektronicznych mediach ogólnopolskich, branżowych (m.in. rolniczych, motoryzacyjnych i turystycznych) oraz regionalnych we wszystkich województwach. Są one efektem reaktywnych działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie redakcji i systematycznej dystrybucji kontekstowych informacji prasowych. Przeznaczone dla mediów materiały agencji miały w 2022 r. rozmaite tło i ubezpieczeniowe odniesienia, m.in. ogólnopolskie (inflacja, zmiany w prawie, szkody katastroficzne).

– Jak widać ubezpieczenia jako temat dla mediów są bardzo elastyczną, pojemną kategorią. Kreatywność na tym polu prowadzi do zwiększenia liczby i jakości publikacji. A umiejętnie połączona z celami biznesowymi obecność w mediach nie tylko pozytywnie oddziałuje na wizerunek firmy, lecz może oznaczać także wymierne korzyści sprzedażowe – tak w kanale direct, jak i w sieci rozproszonych po kraju agentów – ocenia Wojciech Makać.

Zobacz nasze ostatnie artykuły

post-image

Eksperci podliczyli straty w domu Kevina!

post-image

Rebranding instytucji finansowych

post-image

Kilka słów o biurach prasowych

post-image

Jest miejsce dla ubezpieczeń w mediach

post-image

Tematy z kosmosu

post-image

To oni tam mają swoją gazetę?