preloader

Brandscope Sp. z o.o.
ul. Aleja Grunwaldzka 523,
80 – 320 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000377220
NIP: 586-22-64-082

post-image

Eksperci podliczyli straty w domu Kevina!

post-image

Jest miejsce dla ubezpieczeń w mediach

post-image

Agent mądry i niebezpieczny

post-image

Kiedy już runą mury

post-image

Sprzedaż rzecznikiem rzecznika

post-image

Gdzie są ekonomiści ubezpieczycieli?

post-image

Facebook (nie)całkiem prywatny

post-image

Po co ubezpieczycielom YouTube?

post-image

Potęga pączkujących przyjaciół