preloader

Brandscope Sp. z o.o.
ul. Aleja Grunwaldzka 523,
80 – 320 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000377220
NIP: 586-22-64-082

Przewiń w dół

Komunikacja korporacyjna

Umiemy ciekawie opowiadać 
o organizacji Klienta.

Komunikację korporacyjną rozumiemy jako kontrolę nad sposobem, w jaki marka Klienta jest całościowo postrzegana przez swoich interesariuszy.

Mówimy w sposób spójny, zmieniając konteksty, ale utrzymując przekaz.

Odbiorca musi zrozumieć całościowy obraz marki naszego Klienta i ludzi za nią stojących. Musi też poznać obszary, w których marka chce się wyróżnić.

To klucz do efektywnej komunikacji, która buduje zaufanie, wzmacnia przewagę nad konkurencją 
i podnosi wiarygodność.