preloader

Brandscope Sp. z o.o.
ul. Aleja Grunwaldzka 523,
80 – 320 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000377220
NIP: 586-22-64-082

Przewiń w dół

Strategie

Potrafimy zrozumieć cele Klienta i zbudować pomysł na jego pozycjonowanie.

Każdy projekt zaczynamy od przemyślanego warsztatu z Klientem. Tylko szczera rozmowa o biznesie umożliwia efektywną komunikację wspierającą jego rozwój.

Po rozmowie powstaje plan, czyli strategia komunikacji.

To „mapa drogowa” działań, jakie należy podjąć, by uzyskać ustalone pozycjonowanie. Budując strategię, bierzemy pod uwagę wszystkie kluczowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Klienta.

Nasze strategie to czytelne wytyczne, często wykraczające poza obszar komunikacji PR.