Close
Strategia komunikacji Agencja PR Gdańsk Trójmiasto

Strategie komunikacji

Co to jest strategia komunikacji?

Strategia porządkuje i opisuje proces komunikacji w odniesieniu do celów biznesowych firmy. Dokument musi uwzględniać możliwości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo i być spójny z jego tożsamością. Strategia pomaga budować i wzmacniać wizerunek w grupach celowych. W jaki sposób? Definiuje wyróżniki i przewagi firmy – ważne z punktu widzenia kluczowych odbiorców.

Co daje strategia komunikacji?

 1. Oszczędzasz czas. Strategia eliminuje nieprzystające do niej projekty i pomysły na bardzo wczesnym etapie. Precyzyjnie nakreślone kierunki komunikacji ograniczają spotkania i wewnętrzne dyskusje do minimum.
 2. Definiujesz cele działań. Strategia kierunkuje proces zarządzania pracą i zwiększa biznesową efektywność komunikacji.
 3. Wiesz, jak mierzyć realizację celów. Dzięki strategii oceniasz, czy praca przebiega właściwie.
 4. Lepiej poznajesz swój biznes. Proces przygotowania strategii komunikacji wymaga współpracy z wieloma ludźmi w organizacji. Efekt? Rozumiesz ich cele i potrzeby, a także pogłębiasz znajomość firmy o nowe poziomy.
 5. Zdobywasz wiedzę o klientach. Dobra strategia bazuje na badaniach i prowadzi do zrozumienia, kim są klienci Twojej firmy. Dzięki temu poznajesz ich oczekiwania i tworzysz plan skutecznego działania.
 6. Porównujesz się z konkurencją. To element strategii komunikacji. Dowiadujesz się: co i jak mówi Twoja konkurencja. Dzięki temu zyskujesz nad nią informacyjną przewagę.

Jak przygotowujemy strategię komunikacji dla naszych klientów?

 1. Kluczowy element: warsztat strategiczny. Dzięki niemu tworzymy „obraza otwarcia“ firmy w wymiarach istotnych dla budowania przekazu.
 2. Pracujemy w oparciu o metodologię Business Model Generation – Lean Canvas, całościowo opisującą biznesowy schemat organizacji.
 3. Dyskutujemy, aby znaleźć wyróżniki i informacje biznesowe istotne dla wskazanych grup celowych.
 4. Wnioski zbieramy w raporcie z podsumowaniem. Umieszczamy w nim: obraz otwarcia, wizję i kierunki rozwoju, mapowanie segmentów klienta, zarys pomysłu na pozycjonowanie marki.
 5. Precyzujemy szczegóły i rozpoczynamy prace nad dokumentem strategicznym.
 6. Efekt pracy: strategia komunikacji wraz z prezentacją dla zarządzających firmą.