click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

cyberatak

Wraz z RODO cyberprzestępcy ruszyli do (cyber)ataku

Przez pierwsze pół roku działania RODO zarejestrowano 3 700 skarg związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wkrótce może zostać nałożona pierwsza duża kara na firmę w Polsce. Ryzyko wysokich kar za uchybienia w RODO to woda na młyn cyberprzestępców, którzy – wykorzystując rozporządzenie – rozwinęli nową metodę ataków. Prowadzący niewielkie firmy nie są […]

Read More...

Czy polscy przedsiębiorcy powinni bać się cyberataków?

W wyniku ostatnich działań hakerów sparaliżowane zostały firmy i instytucje w całej Europie; najbardziej ucierpiała Ukraina.
Cyberataki oznaczają dla przedsiębiorstw wielomilionowe straty związane z przerwaniem pracy, odszkodowaniami za wyciek poufnych danych, a nawet z żądaniami okupu.
Ten do tej pory tylko teoretyczny problem nabrał realnego kształtu i może spowodować zmianę w postawie także polskich przedsiębiorców.

Read More...

big tits group