click here to find out more clara et sarah se partagent quatre bites. 3gp hindi halia hill special handjob.
Close

prosument

Parki naukowo-technologiczne z OZE

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej powszechne. Wpływ na to mają rosnąca świadomość, projekty wspierające oraz dofinansowania od państwa i UE. Parki naukowo-technologiczne nie pozostają w tyle i coraz częściej decydują się na te rozwiązania. Nie tylko w celu pozyskiwania energii na potrzeby własne, ale także do prowadzenia badań naukowych.

Read More...

Światowe trendy w fotowoltaice

Światowe zapotrzebowanie na moc generowaną z fotowoltaiki będzie rosło. Według badań marketingowych firmy IHS, rok 2015 przyniesie wzrost popytu o 16-25% i kolejne 53-57 zainstalowanych gigawatów (GW). Zdecydowany wpływ na ten trend mają spadające ceny systemów PV. Do takich wniosków doszli uczestnicy globalnych targów Intersolar Europe 2015 w Monachium. Wraz z uczestnikami z branży PV […]

Read More...

Farmy fotowoltaiczne rosną w siłę

Kolejna farma PV została wybudowana na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie, a jej otwarcie nastąpiło 2 czerwca 2015 r. Ochrona środowiska, oszczędności, samowystarczalność w zaopatrzeniu w energię elektryczną, to tylko niektóre aspekty przekonujące potencjalnych inwestorów. Dlaczego coraz więcej z nich zwraca się ku Słońcu?

Read More...

Rzucą się na energię odnawialną?

Przyjęta niedawno ustawa o odnawialnych źródłach energii otwiera możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli konsumentów będących jednocześnie „małymi” producentami energii. Według RWE prosumentami może zostać 21% Polaków. Czy obowiązek zakupu energii przez dużych operatorów oraz dotacje sprawią, że Polska pokryje się wiatrakami i panelami fotowoltaicznymi?

Read More...

big tits group